Aktuelt om USIT - Side 2

USIT støtter fysikkmiljøer i verdensklasse

Forskningsrådet har i 2009 gjennomført en evaluering av grunnleggende forskning innenfor fysikk. Hele fire grupper ved Universitetet i Oslo fikk stempelet ”excellent”. De verdensledende forskningsmiljøene (Gruppe for fysikalsk elektronikk, Gruppe for høyenergi partikkelfysikk, Gruppe for solfysikk og Physics of Geological Processes) er ikke ukjente for USIT

Stadig flere UiO-brukere mottar e-postmeldinger der avsender hevder å skulle oppdatere et system, vedlikeholde en IT-tjeneste, etc. I den anledning ber avsender om å få tilsendt en svarmelding, der UiO-brukeren må oppgi brukernavn og passord.

Slike forespørsler er svindel! Ingen ansatte på UiO vil noengang be om å få oppgitt andre brukeres passord, kontonummer, fødselsnummer eller liknende persondata.

Vennligst unnlat å svare på slike meldinger, da dette kun bekrefter at e-postadressen er gyldig.

Er du i tvil om du har mottatt et svindelforsøk, send meldingen videre til cert@usit.uio.no.