Aktuelt om USIT - Side 2

Stadig flere UiO-brukere mottar e-postmeldinger der avsender hevder å skulle oppdatere et system, vedlikeholde en IT-tjeneste, etc. I den anledning ber avsender om å få tilsendt en svarmelding, der UiO-brukeren må oppgi brukernavn og passord.

Slike forespørsler er svindel! Ingen ansatte på UiO vil noengang be om å få oppgitt andre brukeres passord, kontonummer, fødselsnummer eller liknende persondata.

Vennligst unnlat å svare på slike meldinger, da dette kun bekrefter at e-postadressen er gyldig.

Er du i tvil om du har mottatt et svindelforsøk, send meldingen videre til cert@usit.uio.no.