Aktuelt om USIT - Side 2

På USIT står det no fire nye appar for døra som vil vere dei første i sitt slag i Norge. Og det er berre byrjinga.

Music Moves er et nytt «Massive Open Online Course» (MOOC) utviklet av Institutt for musikkvitenskap (IMV) i samarbeid med DML-seksjonen på USIT.

I oktober kan du lære mer om lur bruk av IT. USIT hjelper studenter og ansatte til en tryggere IT-hverdag.

USIT har den siste tiden vært både i Apollon og Computerworld. Det er seksjon for IT i forskning som er i vinden, og det er på grunn av de stadig voksende mengder forskningsdata og økte krav om åpne og tilgjengelige datasett. 

Kreftforskere bruker Abel og Colossus, UiOs tungregneanlegg,til å finne ut av hvilke gener som kun finnes i kreftceller. Nettmagasinet ISGTW (International Science Grid this week) har en lengre artikkel om denne forskningen og hvordan tungregning blir brukt i arbeidet.

USIT har nå lansert en løsning som gir forskerne ved UiO opptil 1 terabyte (TB) gratis lagringsplass.

USIT feirer inngangen til det nye året med opprettelse av to nye enheter: Seksjon for bruker- og oppdragsoppfølging og Gruppe for datafangst og samlingsforvaltning. I tillegg knyttes to daglig leder-stillinger direkte til Underavdeling for stabs- og støttefunksjoner.

2. og 3. desember gikk Lynkursdagene av stabelen i førjulsversjon.

Dette var 15. gang USIT arrangerte Lynkursdagene, et 2-dagers arrangement satt sammen av en rekke 45-minutters IT-relaterte kurs for de ansatte på UiO.

Den Norske Dataforenings Rosing Årskonferansen har blitt avholdt i en årrekke, og til årets gjennomføring var det to USITere som var nominert til gjeve priser. 

Velkommen til høstens Lynkursdagene! 2. og 3. desember er det igjen klart for to hele dager fylt med kurs og ny kunnskap. Det er USIT som står for arrangementet som har alle ansatte på UiO som målgruppe og attpåtil er helt gratis for deltakerne.

Finn kursene du vil være med på.

I august fikk alle studenter på UiO mulighet til å få personlig timeplan på nett. Tjenesten heter Mine studier, er utviklet på USIT og er allerede svært populær.

12. juni ble Per Sira og Steinar Moum tildelt Det Kongelige Selskap for Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste. De har begge jobbet med IT på Universitetet i Oslo i 37 år, og har vært ansatt på USIT (Universitetets senter for IT) i henholdsvis 37 og 30 år.

Universitetet i Oslo har nettopp signert en avtale med den britiske MOOC-leverandøren Futurelearn, og USIT har vært svært en viktig medspiller i denne prosessen. På oppdrag fra rektoratet har Gruppe for digitale medier i læring (DML), ved rådgiver Jesper Havrevold, ledet utredningen for anbefaling av plattform.

USIT arrangerer IT-konferansen for 14. gang 4. til 6. juni. Alle som jobber med IT på UiO, er velkommen.

Med EU-domstolens nylige avgjørelse om Datalagrinsdirektivets ugyldighet som bakteppe, åpner nå Universitetets senter for IT (USIT) nye IT-tjenester som både sikrer personvernet og muliggjør ny forskning på sensitive data. 

Rolf Nordhagen er posthumt innlemmet i prestisjetunge The Internet Hall of Fame. Rolf Nordhagen, som gikk bort i juli 2013, var UiOs første EDB-sjef og hadde en svært viktig rolle i oppbyggingen av UNINETT i Norge og NORDUnet i Norden. 

Fra vårsemesteret 2014 tilbyr UiO Examen Philosophicum – Ex.Phil. – som MOOC, et nettbasert kurs som inneholder quizer og videoer der fagfolk diskuterer og reflekterer rundt aktuelle temaer. Nyskapningen er døpt Flexphil, og er resultatet av et samarbeid mellom USIT og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK).

Désirée Treichler, stipendiat ved Institutt ved Geofag.

Désirée hadde alle svarene rett på IT-sikkerhetsquizen USIT arrangerte i forbindelse med Sikker Oktober, og vant dermed en iPad Mini. Vi gratulerer!

Velkommen til høstens Lynkursdagene! Allerede 14. og 15. november er det igjen klart for to hele dager fylt med kurs og ny kunnskap. Det er USIT som står for arrangementet som har alle ansatte på UiO som målgruppe og attpåtil er helt gratis for deltakerne.

Finn kursene du vil være med på.

Bjørn Ness har vært ansatt ved USIT «i en mannsalder», og er for tiden rådgiver i IT-direktørens stab. På bakgrunn av hans lange fartstid innen IT i UH-sektoren – og hans gode penn – ble han bedt om å skrive boken «Tilkoplet – en fortelling om Internett og Forskningsnettet i Norge» i forbindelse med UNINETTs 20-årsjubileum.

9. oktober åpner Lifeportal på Universitetet i Oslo. Lifeportal er en UiO-utviklet inngang til UiOs og NOTURs tungregneressurser, og den gir tilgang til ressursene uten at brukeren selv trenger å programmere eller ha kjennskap til den avanserte teknologien bak.

Den nye organisasjonsstrukturen er på plass, og de nye underavdelingene, seksjonene og gruppene har i all hovedsak funnet sin form. De tre underdirektørene har alle tiltrådt stillingene sine. Møt de tre underdirektørene:

Det har til tider vært litt vanskelig at både Kristen Nygaards hus og Ole Johan Dahls hus har hatt adressen Gaustadalleen 23 A/B. Nå har begge hus ny adresse.