Aktuelt om USIT - Side 3

USIT har for 8. gang gjennom ført SUIT (Survey om IT-tjenestene). Spørreskjemaet, med 45 hovedspørsmål, ble sendt til et utvalg på 3200 ansatte ved UiO. Svarprosenten ble 37 % (1187 svar).

UiOs IT-jurist, Märtha Felton, er ansatt på USIT. Henvendelser angående IT-juridiske saker, skal gå til en egen e-postadresse.

4. og 5. juni arrangerte USIT Lynkursdagene, et 2-dagers arrangement satt sammen av en rekke 45-minutters IT-relaterte kurs for de ansatte på UiO.

Norsk forskning, UNINETT Sigma og UiO har fått et nytt lagringsanlegg: Astrastore. Statsråd Kristin Halvorsen sto for den offisielle åpningen av anlegget i et åpent arrangement i Ole-Johan Dahls hus i Gaustadalleen 16. april.

Rapport fra IHR-plangruppene for digital eksamen og organisering av UiOs nettarbeid har vært ute på høring. USIT har levert høringsuttalelser.

I en lengre artikkel med tittelen "Cyberforsvaret" forteller USITerne Margrete Raaum og Bente Aasgaard om hvordan de UiOs datasikkerhetsgruppe jobber for å sikre UiOs nett og datamaskiner.

En av satsningene til prosjektet Grønt UiO dette semesteret har vært å sette fokus på mulighetene videokonferanser gir. USIT hjelper til.

USITs nye organisering trådte i kraft 1. januar 2013, og nå i februar er hele 11 nye gruppeledere på plass. Det nye USIT har 9 seksjoner og 27 grupper på kartet sitt.

Computerworld har igjen kåret Norges 100 mektigste IT-folk, og på en god 29. plass finner vi UiOs IT-direktør Lars Oftedal.

USIT signerte den 18. desember 2012 kontrakt på et nytt lagringssystem med en kapasitet på hele 7 Petabyte (PB). Kontrakten har en ramme på 25 MKr og er tildelt Hitachi Data Systems (HDS). 

12.12.12 ble en merkedato for arbeidet med UiOs nettsider. Dette er datoen da alle hovedenheter ved UiO endelig er over i ny design og er forenet i et enhetlig visuelt uttrykk på nett.

USITs seksjon for utvikling av nasjonale informasjonssystemer (SUN) utarbeider plan og kravspesifikasjoner for en nasjonal vitnemålsbank.

Programvarekiosk, UiOs utvalg av programmer du kan bruke uten faktisk å ha dem på maskinen du sitter ved, er mer populær enn noensinne. Med 4851 enkeltbrukere i januar, er alle rekorder slått.

Nå er ventetiden over, og det er alvor for Abel – UiOs nye tungregneanlegg, som er rangert som en av verdens kraftigste datamaskiner. 

USIT har lenge hatt et ønske om å komme nærmere studentene, og nå, 13. august, åpnet UiOs nye IT-support på campus. Den nye IT-supporten er en avdeling av Houston, UiOs sentrale IT-supportsenter.

Abel, det nye tungregneanlegget ved UiO, er med sin teoretiske toppytelse på 258 Teraflops, innenfor topp 100 på den prestisjetunge listen over verdens 500 kraftigste datamaskiner.

Streiken i Unio Stat er over, og alle berørte IT-tjenester er tilbake i normal gjenge.

Nå er flere enn 60 USIT-ansatte i streik. 

I alt er 23 USIT-ansatte, fra flere fagforeninger, tatt ut i streik fra torsdag 24. mai.

Seksjon for utvikling av administrative fellessystemer (SUAF) ved USIT har fått ny seksjonsleder: Tina Lingjærde, gjennom 8 år gruppeleder for Fellesutviklede Systemer (FUS).

Blindern 30. mars, 2012: Universitetet i Oslo (UiO) ved Universitetets Senter for Informasjonsteknologi (USIT) har signert en kontrakt for et nytt avansert regneanlegg for forskning.

15. mars feirer Universitetets senter for informasjonsteknologi sine første 40 år, med blant annet lanseringen av Per Harald Jacobsens praktverk IT-historien@Universitetet i Oslo.

Computerworld har kåret Norges 100 mektigste IT-folk, og på en god 29. plass finner vi UiOs IT-direktør Lars Oftedal.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har USIT ved Felles Studentsystem fått i oppdrag å lage et register over alle studenter som blir tatt i fusk på eksamen, fremlegging av falskt vitnemål eller andre former for klanderverdig adferd.

Torsdag 26. januar opna USIT sitt nye senter for brukarstøtte. Vi fikk besøk av både journalistar og universitetsdirektøren. I overkant av 100 personar møtte opp til opninga, som blei feira med kake og talar.