Aktuelt om USIT - Side 4

Automatisk innlogging, automatisk innlegging av flere kalenderoppføringer, og visning av Google-kalender sammen med Notes-kalenderen. 

7. og 8. desember har USIT ved gruppe for digitale medier i læring (DML) samlet et førtitalls teknologer og pedagoger fra hele Skandinavia til felles dugnad om digital eksamen.

I forbindelse med en artikkel om dataangrep, intervjuet VG USITs Margrete Raaum om angrep mot UiOs nett og trusler mot datasikkerhet generelt. Siden artikkelen kun ble publisert i papirutgaven 3. desember, gjengir vi den i sin helhet her:

Universitetet i Oslo (UiO), det norske teknologiselskapet Numascale AS og det internasjonale storkonsernet IBM har signert en avtale om et pilotprosjekt hvor norskutviklet teknologi for avanserte beregninger skal utprøves i stor skala.

10. og 11. november arrangerte USITs DML-gruppe Lynkursdagene, to hele dager fullstappet med korte kurs om nyttige IT-verktøy for UiO-ansatte.

Huset som i mange år har vært moderskipet for USITs ansatte med kontor i andre bygninger, er nå snart klart til å ønske (nesten) alle USITere velkommen hjem. Samlokaliseringen vil øke idé- og informasjonsflyten og slik være til beste for brukerne av dagens IT-tjenester og utviklingen av nye.

UiO, ved USIT, arrangerer i år, i samarbeid med UNINETT Sigma, NOTUR-konferansen – en konferanse for brukere av High Performance Computing (tungregning). 

30. til 31. mai er USIT v/VD-gruppen vert for det andre Face-to-Face-møtet i PRACEs Work Package 7. PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) er en europeisk organisasjon som har til formål å bygge et alleuropeisk nettverk i verdensklasse for tungregning som skal betjene alle vitenskapelige disipliner

SAMIT (Tjenestegruppe for samhandling i IT-organisasjonen) er en ny tjenestegruppe på USIT. Tjenestegruppen arbeide for å bedre og øke samhandlingen i IT-organisasjonen ved UiO.

Den 16. november ble de nye websidene til SV, UV og Odontologi lansert.

USITs Gruppe for opplæring og informasjon (OI-gruppa) er lagt ned. De ansatte i gruppa og gruppas oppgaver er overført til andre grupper på USIT.

Nå er de nye websidene om UiOs IT-tjenester på lufta. De nye sidene er en del av Ny UiO-webprosjektet, og har kommet på plass etter iherdig jobbing fra USITs webredaksjon og en rekke nøkkelpersoner på USIT. Informasjonen om IT-tjenestene har nå blitt løftet opp til toppnivå på UiOs websted: www.uio.no/tjenester/it/.

I forbindelse med prosjektet Ny uio-web, ble nye tf.uio.no lansert 18.mars

USIT støtter fysikkmiljøer i verdensklasse

Forskningsrådet har i 2009 gjennomført en evaluering av grunnleggende forskning innenfor fysikk. Hele fire grupper ved Universitetet i Oslo fikk stempelet ”excellent”. De verdensledende forskningsmiljøene (Gruppe for fysikalsk elektronikk, Gruppe for høyenergi partikkelfysikk, Gruppe for solfysikk og Physics of Geological Processes) er ikke ukjente for USIT

Norske Belle Gunness drepte og parterte sine beilere i Chicago på starten av 1900-tallet. Selvsagt måtte kjønnsforsker Anne Lorentzen lage en konsertforestilling av det - og opptakene ble gjort i USITs Studio.

USIT skal sette i gang et prosjekt for å bygge en prototyp av en superdatamaskin basert på industristandard serverprosessorer og sammenknytningsteknologi («interconnect») fra det norske selskapet Numascale.

USIT ønsker å ruste opp UiO til å møte en generasjon studenter som ikke kan forestille seg formidling uten internett, podkast eller iTunes.

Som en pilot i ny UiO-webprosjektet, starter nå arbeidet med å flytte over alle nettsider på jus.uio.no over i ny struktur og design med vortex som innfrastruktur i bunn.

IT-avisa til USIT har fått ny profil og teknisk løsning.

Koblet til USITs tungregnemaskin, Titan, er det som kan regnes som verdens største serieproduserte svitsj.

Stadig flere UiO-brukere mottar e-postmeldinger der avsender hevder å skulle oppdatere et system, vedlikeholde en IT-tjeneste, etc. I den anledning ber avsender om å få tilsendt en svarmelding, der UiO-brukeren må oppgi brukernavn og passord.

Slike forespørsler er svindel! Ingen ansatte på UiO vil noengang be om å få oppgitt andre brukeres passord, kontonummer, fødselsnummer eller liknende persondata.

Vennligst unnlat å svare på slike meldinger, da dette kun bekrefter at e-postadressen er gyldig.

Er du i tvil om du har mottatt et svindelforsøk, send meldingen videre til cert@usit.uio.no.

1. mars la Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) fram den reviderte personopplysningsforskriften. I forskriften står også at «reglene gjelder så langt de passer for universiteters og høyskolers innsyn i studenters e-postkasse».

Hovedregelen er at arbeidsgiver bare har innsyn i ansattes e-post når det er nødvendig for å ivareta virksomhetens daglige drift eller andre berettigede interesser, eller når det er begrunnet mistanke om at arbeidstakeren bruker e-postkassen på en måte som innebærer grovt brudd på arbeidsforholdet.

IT-direktør Lars Oftedal avviser at USIT eller andre vil benytte anledningen til å gå gjennom brukernes e-post eller øvrige dokumenter. - Det er kun i ekstreme situasjoner, som ved begjæring fra politiet, at man kan benytte seg av denne retten. Og ikke engang politiet vil få tilgang til UiOs IT-systemer uten en rettslig kjennelse først, avslutter Oftedal.

"Norsk vitenskapsindeks" blir en del av det fremtidige Frida. Den blir en felles database for vitenskapelig publisering her i landet. Forskerne skal kunne legge denne type informasjon og annen rapportering direkte inn i Frida. Og de trenger bare gjøre det én gang.

 I midten av november ble Fotoportalen lansert. I den forbindelse har DUG i samarbeid med Gruppe for opplæring og informasjon (OI-gruppen) i USIT laget en del pressemateriell som ble sendt både til landsdekkende media og til universitetsmuseene som de kunne sende videre til lokale medier.