Bevissthet og kartlegging: UU-prosjektet ved UiO

UU-prosjektet på UiO

 • Hvorfor prosjektet ble etablert.
 • Hva prosjektet skal bidra med.
 • Tverrfaglig prosjektgruppe.
 • Definisjoner av lovverket.
 • Hvordan vi vurderer om en løsning er omfattet av krav til universell utforming.
 • Evaluering av tjenester:
  • En stor del av UU-prosjektet.
  • Evalueringene gir oss mer enn bare status på universell utforming i tjenestene.
  • Hvordan vi gjennomfører evalueringene.
  • Evaluering av Canvas.
  • Evaluering av UiO sine nettsider med eksempler av funn.
 • Mye innhold og mange som publiserer byr på noen utfordringer.
 • Noen av tiltakene i prosjektet. Blant annet:
  • UU-vettreglene.
  • Fagdag om universell utforming.
 • Hvor går veien videre for UU-prosjektet? Og for UiO?

 

Publisert 28. apr. 2021 17:15 - Sist endret 28. apr. 2021 17:17