Joda, kult det, men er det UU?

Erfaringer med å utforme nytt design for uio.no. En balansegang mellom brukeropplevelse, forskrifter og estetikk.

Introduksjon

 • Arbeidet med ny designmanual har så langt pågått ca. to år.
 • Det nye designet er levert av designbyrået Bleed, men det har blitt til gjennom et samarbeid mellom Bleed, webseksjonen, hvor jeg jobber, og avdeling for kommunikasjon.
 • Ganske nylig lanserte vi det nye designet for nettsidene våre, noe som kan regnes som et første steg i å oppdatere universitetets profil i alle digitale flater, og på sikt også fysiske flater.
 • Det er et veldig omfangsrikt prosjekt, og det er på ingen måte en enkel oppgave å lage et uttrykk og et system som skal fungere like godt på nettsider, biler, skilt, presentasjoner og i brev – for å nevne noen eksempler.
 • Hvorfor trenger UiO et nytt design?
  • Lille UiO er en egen planet, alle institutt forskjellige land, hvert fakultet en verdensdel, som Lars Lillo-Stenberg kanskje ville sunget om han hadde studert på Blindern i 1986.
  • Utover å oppleves datert, var det gamle designet på mange måter begrenset og ikke optimalisert for dagens bruk.
  • UiO sine nettsider omfatter også museer, forskningsprosjekt og sentre som har til tider stort behov for å skille seg ut fra UiO sin profil. Noe som har endt opp med spesialtilpassede løsninger.
  • Ved hjelp av et moderne designsystem for uio.no og beslektede tjenester kan vi også sikre universell utforming og god brukskvalitet.
 • Hvilken ende skal man egentlig begynne i når man skal lage en ny designmanual?

Ny logo og nytt merkevarehierarki

 • Prosessen begynte med ny logo og nytt konsept for merkevarehierarki.
 • Gjennom et internt forarbeid hadde det blitt konkretisert en rekke problemstillinger og behov som designbyrået fikk jobbe utfra.
  • Et problem det nye merkevarehierarkiet skulle forsøke å løse er for eksempel å tydeliggjøre avsender.
  • Merkevarehierarkiet skulle også være tydeligere som navigering på alle skjermstørrelser.
 • De nye designelementene ble levert sammen med konsept for både nettsider, sosiale medier og trykte flater.
 • Logo, farger og merkevare var utformet og presentert som en del av et større system.
 • Alt dette var før universell utforming egentlig var på bordet.

UU kommer på banen

 • Universell utforming kom ikke ordentlig på banen før arbeidet med selve nettsidene begynte i fjor vår.
 • Mange av rammene for designet var da allerede på plass i form av merkevarehierarkiet.  
 • Det er utfordrende å lage konsept for merkevare uten å se det i sammenheng med øvrige designelement. Man bygger alltid videre på konsepter, og får ting til å passe inn.
 • Dette førte til at vi måtte begynne med å ta mange skritt tilbake.
 • Når vi for alvor begynte å se på designet på nettsidene la vi fort merke til lavthengende UU-problemer å løse, men vi var nok ikke forberedt på hvor vanskelig det skulle bli å holde seg innenfor lovkravene uten å være tidenes festbrems for designbyrået.
 • Samtidig er det vårt ansvar at nettsidene er universelt utformede.
 • “Er dette innafor på UU?” ble derfor et flittig brukt spørsmål i møte med designforslag.

Hva kan designet løse? Hva kan vi forvente fra et designbyrå?

 • Det grafiske designet skal være mulig å oppfatte, og mulig å betjene for seende.
 • God typografi, ryddig og lettlest layout, gode kontraster, farger og lignende skal sørge for et godt system som ikke stikker kjepper i hjulene på seg selv.
 • Vi forventer at et designbyrå som jobber med å levere nettsider bør kjenne til krav for universell utforming.
  • Likevel er det ikke alltid man får design som er universelt utformet.
  • Kontraster kan være for dårlige.
  • Bakgrunnsfarger som i utgangspunktet ser fine ut, er ikke er forenlige med lenkefarger.
 • Mye ressurser går med til å kontrollere om vi til enhver tid er innafor gjeldende krav, og det kan fort være lett å overse små detaljer når man ser på designforslag for en hel nettside.
 • Deretter følger diskusjonen om hvorvidt man skal nøye seg med AA, eller om man skal sikte på AAA.  
 • Flere av kravene åpner også for tolkning, noe som gjør beslutningsprosessen enda vanskeligere.
 • Hva er for eksempel tilstrekkelig markering av en lenke? Og er det avhengig av hvor lenken presenteres?
 • Det er vi som kjenner til mulighetene i løsningen, og må se for oss alle mulige permutasjoner for å kunne ta en avgjørelse på om vi kan gå for en løsning eller ikke.
 • Og hvor skal man legge lista? Skal man spørre grafisk designer om hvordan dette er tenkt å se ut i 400%?

Hva må vi løse selv, både redaksjonelt og teknisk? Hvor mange skjeletter har vi i skapet?

Tekniske løsninger

 • De fleste aspektene ved universell utforming av uio.no må vi løse selv.
 • Vi må sørge for at siden er mulig å oppfatte for alle, mulig å betjene for alle, at innholdet er forståelig og at løsningen er robust nok til å kunne brukes på alle tenkelige måter.
 • uio.no en stor og kompleks nettside, bygget på et komplekst og til tider uoversiktlig CMS, Vortex.
 • Etter flere tiår uten et tydelig designsystem, og en etter hvert stor portefølje av skreddersydde løsninger, er det utfordrende å vite hva man trenger og hva man skal designe for.
 • uio.no brukes ikke bare til rekruttering av studenter og publisering av forskning, men er også i mange tilfeller en læringsplattform og et arbeidsverktøy for ansatte.
 • Når vi begynte å implementere designet vi hadde fått laget, viste det seg at mange av løsningene som skulle være universelt utformet, ikke nødvendigvis var universelt utformet når det ble satt i produksjon.
  • Lister av artikler kunne opptre i mange ulike former som designet ikke tok høyde for.
  • Lenker fantes på langt flere og rarere steder enn vi hadde fått design for.
  • Overskriftsnivåene i designet stemte ikke overens med html-en.
 • Når man roter seg langt ned i WCAG begynner man også å stille spørsmål ved deler av nettsiden man trodde var helt i orden.
  • Forskjellen på knapper og lenker, og hvordan disse skulle kodes og se ut ble et stort hodebry, som spiste opp mer tid enn det burde. Til slutt måtte vi sende en e-post til uutilsynet for å høre om de kunne hjelpe oss.
 • Vi fikk rettet opp i de fleste tekniske problemene gjennom en lang testperiode.
 • Men selv etter lansering har det dukket opp tekniske løsninger vi ikke var klar over at vi hadde, men også mange redaksjonelle feil

Redaksjonelle utfordringer

 • Det er ikke hver dag man legger nytt design på 700 000 nettsider, og vi forventet på ingen måte at alt skulle ramle på plass av seg selv.
 • Som nevnt tidligere har UiO et høyt antall publisister, med varierende grad av kunnskap om faget.
 • Mange av nettsidene er også gamle, og inneholder tilpasset css som kanskje så greit ut i gammelt design, men som nå brekker.
  • For eksempel finnes det sider hvor en h2-tag har fått klassen “display as H4”.
  • Vi finner lenkeknapper som er lagt inn som en submit-knapp i et tomt fieldset.
  • Blockquoute-taggen har tilsynelatende blitt brukt mer som dekoreringselement enn siteringsfunksjon.
  • Det finnes punklister som er lagt inne i et div-element med en hardkodet høyde i piksler.
  • Vortex genererer automatisk en lokal meny som kan føre til at en side at mange forskjellige lenker til samme side.
 • Derfor er det helt fantastisk at UU-prosjektet som ble nevnt tidligere foregår nå, slik at vi får ekstra ressurser til å finne alle feilene som gjenstår.

Hvor står vi nå og hva har vi lært?

 • Vi holder fortsatt på å utbedre nettsidene etter lansering, heldigvis ikke så mye på grunn av universell utforming.
 • Vi er heller ikke i mål med redesign av hele nettstedet, og det er fortsatt mye rom for oppdatering og utbedring i tiden fremover.
 • Det vi har lært er at man fortsatt ikke kan anta at universell utforming er førsteprioritet hos alle, og det er uhyre viktig å prioritere universell utforming så tidlig som mulig. Det er fort gjort å gå for løsninger som gir følgefeil.
 • Vi burde tatt mer styring fra starten på konsept som berører interaksjonsdesign og universell utforming. Det kunne fort spart oss for et par ekstra runder.
 • Universell utforming er et kontinuerlig arbeid, i hvert fall når det kommer til innhold. Bevisstgjøring blant publisister er veldig viktig, men også sørge for at verktøyet hjelper publisistene med å lage universelt utformet innhold.
Publisert 28. apr. 2021 19:43 - Sist endret 28. apr. 2021 19:45