Fysikk i verdensklasse

USIT støtter fysikkmiljøer i verdensklasse

Forskningsrådet har i 2009 gjennomført en evaluering av grunnleggende forskning innenfor fysikk. Hele fire grupper ved Universitetet i Oslo fikk stempelet ”excellent”. De verdensledende forskningsmiljøene (Gruppe for fysikalsk elektronikk, Gruppe for høyenergi partikkelfysikk, Gruppe for solfysikk og Physics of Geological Processes) er ikke ukjente for USIT

USITs gruppe for vitenskapelig databehandling (VD) har bistått disse fysikkmiljøene i forskningen deres gjennom å gi dem støtte i bruk av tungregneressurser. Slik avansert forskningsstøtte er tilgjengelig for alle forskningsgrupper ved UiO. VD-gruppen bistår i alt fra å tilby maskinkapasitet for behandling og lagring av store mengder data, til programmering og utvikling av beregningsalgoritmer og verktøy for å gi enkel tilgang til og tilgjengeliggjøre datamaterialet.

Emneord: tungregneressurser, Titan, Gruppe for vitenskapelig databehandling
Publisert 19. feb. 2010 13:00 - Sist endret 31. mai 2016 13:25