Ny seksjonsleder i SUAF

Seksjon for utvikling av administrative fellessystemer (SUAF) ved USIT har fått ny seksjonsleder: Tina Lingjærde, gjennom 8 år gruppeleder for Fellesutviklede Systemer (FUS).

Tina Lingjærde, ny seksjonsleder i SUAF

Lingjærde har en Cand. Scient i databehandling fra Institutt for informatikk, og har vært ansatt på USIT siden 1994. Siden da har hun jobbet med både FS, SO, forskningsdokumentasjon og datavarehusløsninger i SUAF-sammenheng, så hun er godt kjent med seksjonens allehånde virksomhet. I tillegg til dette har hun vært daglig leder for forskningsdokumentasjonssystemet Cristin (tidligere Frida) i mange år.

Nasjonal aktør

SUAF er en viktig aktør i universitets- og høgskolesammenheng, som leverandør av store studieadministrative tjenester på alle nivåer. De viktigste oppgavene, slik Tina Lingjærde ser det, er å få systemene til å fungere optimalt, slik at hverdagen blir enklere for alle som er avhengige av dem; studentene, de administrativt ansatte, forskerne og nå også de ansatte i helsesektoren.

– Målet vårt er til enhver tid optimal utnyttelse av teknologien, for igjen å tilby UH-sektoren i hele landet de beste fellesløsningene, sier Lingjærde. – Slik bidrar vi til det felles beste, samtidig som vi jo selv også utvikler oss og vår egen kompetanse.

I 2011 og 2012 har SUAF gått gjennom en større omorganisering, og den nye gruppestrukturen implementeres i disse dager.   Den nye seksjonssjefen ser derfor for seg at det blir en del arbeid med å følge opp dette framover, sørge for at seksjonen ”setter seg”, at både gruppeledere og andre ansatte får den støtten de behøver, og at samspillet mellom gruppene fungerer.

I tillegg til at teknologien selvsagt krever sitt – å ligge i forkant krever en stadig oppdatering og omskriving av eksisterende systemer, nye verktøy må vurderes og testes ut, og det er stadig behov for nye ansatte med til dels nye former for kompetanse. Men å være i SUAFs posisjon krever også en del fokus på de mer politiske prosessene, som Tina forklarer:

Internasjonal inspirasjon

– Vi ønsker å være den opplagte medspilleren for sektoren og myndighetene når det gjelder denne typen tjenester for UH-sektoren. Dermed må vi sørge for å være en god sparringspartner for dem, utforske nye teknologier og muligheter, være forberedt og levere når det trengs. Liknende systemer som våre finnes blant annet i Sverige og Italia, så her har vi gode kontakter og ser muligheter til inspirasjon. Det holder ikke å konsentrere seg om Norge, vårt felt spenner over hele verden, og jeg er glad for å kunne si at våre tjenester har godt ry også internasjonalt. 

Avslutningsvis blir den ferske seksjonslederen spurt om hva hun setter mest pris på med sin nye stilling, og her er det ingen tvil:

– Det er utrolig spennende å lede en så faglig dyktig avdeling med så mange interessentgrupper, og å få være med på å påvirke framtida til så mange på så mange ulike måter! Tenk deg hva våre tjenester har å si for de ulike brukergruppene våre – hvilken rolle Samordna Opptak spiller for studentenes videre liv, hvilken betydning Cristin har for forskerne og deres karriere. Det er et stort ansvar vi forvalter gjennom vår teknologi, våre systemer. Så i SUAF er det aldri kjedelig, avslutter Tina med et stort smil.

Publisert 21. mai 2012 07:09 - Sist endret 11. mars 2019 09:46