Vortex på nye områder

Selv om omtrent alle nettsidene på UiO nå er overført til nytt utseende, ligger ikke USITs webseksjon på latsiden. Stadig nye websteder går over til å bruke Vortex, og da er det USIT som setter opp og drifter løsningen.

Vortex også i Tromsø

– Særlig spennende er det at vi nå har fått et oppdrag fra Tromsø, sier Astrid Jenssen, gruppeleder for USITs gruppe for utvikling av nettsteder. Det er CTCC  (Centre for Theoretical and Computational Chemistry) som har valgt seg Vortex som publiseringsløsning på nettsidene sine. CTCC er et SFF, altså et senter for fremragende forskning, som Universitetet i Tromsø er vertskap for. – CTCC har tilknytning også til UiO, så det er nok slik ryktet om Vortex som en brukervennlig publiseringsløsning har spredt seg, føyer Astrid til.

Avstand ingen hindring

Oppdraget med å få CTCCs nettsider over til Vortex, tar gruppen for utvikling av nettsteder på strak arm. – Nå har vi mange gode både arbeids- og prosjektstyringsrutiner for slike prosjekter, og det at CTCC har base i Tromsø, gjør det ikke vesensforskjellig fra andre slike prosjekter. Alt ligger på serverne våre her, så både drifting og oppdateringer skjer på akkurat samme måte som for alle andre nettsteder i Vortex. Redigeringen av nettsidene skjer jo, som de fleste kjenner til, over Internett, så der er det heller ikke problemer med fysisk avstand til brukerne, legger Astrid til. De nye nettsidene til CTCC skal være ferdige til begynnelsen av mars.

Prosjektene står i kø

Webseksjonen på USIT jobber fortløpende med å få UiO-baserte SFFer og andre randsoneenheter over til Vortex. Slike prosjekter blir det flere av i år. Et av prosjekt som ble ferdigstilt i fjor, er nettstedet Holocaust-senteret (HL-senteret). – Stikk gjerne innom HL-senterets nettsted for å se et godt eksempel på et Vortex-nettsted med en annen grafisk design enn UiO, oppfordrer Astrid. Nettstedet til Cristin (Current Research Information System In Norway) er et annet eksempel på Vortex-nettsted med egen design, og en rekke nettsteder for foreninger tilknyttet UiO, for eksempel Realistforeningen, Blindern sportsklubb og NTL UiO har også tatt Vortex i bruk. – Vi får mange henvendelser fra foreninger som har eller ønsker å få nettsted på foreninger.uio.no og som vil bruke Vortex. Slike prosjekter tar vi fortløpende, utdyper Astrid.

USIT er med på å redde musikkarven

Et annet prosjekt både Webseksjonen og Seksjon for utdannings og forskningsstøtte ved USIT er med på, er Musikkarvprosjektet. Musikkarvprosjektet vil få et nettsted utenfor uio.no, og er en stor satsing på vern, digitalisering, forskning, edisjon og publisering av musikken etter vesentlige norske komponister. USIT er med på å bygge prosjektets nettsted – i Vortex, selvfølgelig. Nettstedet vil være klart i februar. USIT er også med på å drifte programvare som viser og muliggjør redigering av informasjon om verkene som legges ut.

Publisert 10. jan. 2012 21:58 - Sist endret 11. mars 2019 09:52