Samling for Forum for brukskvalitet 29. april 2021

Velkommen til vårsamling for medlemmer av Forum for brukskvalitet. Tema er Universell utforming, og målet er å lære av hverandres erfaringer og bli inspirerte. Arrangør er UX-gruppa i Webseksjonen på Universitet i Oslo.

Hva er Forum for brukskvalitet?

Forum for brukskvalitet har som hovedmål å profesjonalisere arbeidet med brukskvalitet i offentlig sektor gjennom erfaringsutveksling, kunnskapsdeling og bruk av kompetanse og verktøy på tvers av etatene som deltar.

Gå til forumets gruppe på Facebook, og meld deg inn om du ønsker å delta.

Praktisk informasjon

Arrangementet er digitalt, og lenke til Zoom blir publisert på forumets Facebook-gruppe og i Slack-kanalen #eventer dagen før.

Du som deltar blir sluppet inn fra et venterom når vi starter opp.

Presentasjoner fra samlingen

Program for samlingen

Velkommen

Kl. 10.00

Hjelp, vi har forsovet oss! Slik tok vi UU fra lite til veldig viktig

KL. 10.15. Gruppeledere Dagfinn Bergsager og Tomm Eriksen, UX-designer Sven Høgdahl.

Pause i fem minutter

Kl. 10.35

Bevissthet og kartlegging: UU-prosjektet ved UiO

Kl 10.40. Prosjektleder Ida Meland, UX-designer Ida Marie Solås, Nettredaktør Marte Veierød.

  • Mandat, mål og de første solmodne frukter i form av fagdag og analyse av utvalgte tjenester.
  • Diskusjon i grupper – ca 15 min
    • Hva har din organisasjon gjort for å bedre arbeidet med universell utforming av digitale løsninger?
    • Vi bruker breakoutrooms for gruppene. Her er noen stikkord for tanken: strategi, mål, ledelse, organisering, ansvar, bevisstgjøring, kompetanseheving, egenlæring, arbeidsprosesser, sertifisering.

Lunsj hos deg og meg

Kl 11.30

To lyntaler på tjeneste og prosess

Kl. 12.00

Autotekst.uio.no: Hvordan gjøre teksting av opptak litt enklere?

UX-designer Aleksander Erichson.

Nettskjema: UU inn i arbeidsprosesser

Frontend-utvikler Espen Jones.

UU-tilsyn med foreldrepengesøknaden

Kl. 12.20. Teamleder universell utforming av ikt i NAV, Karina Ludwig.

Karina forteller fra deres tilsyn, og med eksempler på deres ulike tolkninger og diskusjon med Digdir.

Vi setter av 10 minutter til spørsmål og svar i etterkant.

Pause i 10 minutter

Kl. 13.00

Joda, kult det, men er det UU?

Kl. 13.10. UX-designer Petter Haugen Andersen.

Erfaringer med å utforme nytt design for uio.no. En balansegang mellom brukeropplevelse, forskrifter og estetikk.

Hvem er neste ut?

Ordet går til koordinator for Forumet, Mona H. Jakobsen i Digdir.

Det var det, og takk for alt!

Kl. 13.45 – sånn omtrent :)

Har du spørsmål?

Send epost eller ta kontakt på mobil: sven.hogdahl@usit.uio.no / 995 76 812.

Publisert 15. apr. 2021 14:34 - Sist endret 11. mars 2022 12:23