Retningslinjer og risikovuderinger for arbeid under potensiell smittespredning