USITs retningslinjer og risikovurderinger for arbeid under potensiell smittespredning