Risikovuderinger, aktivitet under koronavirus-spredning

 

Alt arbeid som skal foregå, skal risikovurderes med tanke på smittefare. Risikovurdering skal utføres slik det beskrives på nettsiden for Prosedyre for risikovurdering. Leder har ansvaret for at risikovurdering gjennomføres, dokumenteres og for at tiltak etter risikovurdering gjennomføres. 

 

Studio

Maskinrom

Bruk av dusj i garderoben i 1. etasje

ITF/DS

Arbeid i Silurveien / OsloMets lokaler

Pakkemottak

 

 

Publisert 22. mai 2020 12:41 - Sist endret 3. juni 2020 13:19