Risikovuderinger, aktivitet under koronavirus-spredning

 

Alt arbeid og aktivitet som medfører større smitterisiko enn vanlig kontorarbeid, skal risikovurderes. Risikovurdering skal utføres slik det beskrives på nettsiden for Prosedyre for risikovurdering. Både fare for at egne ansatte kan bli utsatt for smitte, og at ansatte kan videreføre smitte, skal tas med i vurderingen. Leder har ansvaret for at risikovurdering gjennomføres, dokumenteres og for at aktiviteter stenges ned/avsluttes der vurderingen tilsier det, eller at tiltak etter risikovurdering gjennomføres. 

 

Studio

Maskinrom

Bruk av dusj i garderoben i 1. etasje

ITF/DS

Arbeid i Silurveien / OsloMets lokaler

Pakkemottak

 

 

Publisert 22. mai 2020 12:41 - Sist endret 27. aug. 2020 11:13