Om IT ved Universitetet i Oslo

Samling av lenker til utredninger, rapporter og annen informasjon om IT ved Universitetet i Oslo

Noen sentrale nettsteder

Utredninger, rapporter med mer

Årsplaner og annet planverk

Eksterne utredninger, rapporter med mer

Publisert 2. apr. 2017 22:52 - Sist endret 11. mars 2019 09:53