Årsplan for USIT for 2015-17

Årsplanen redegjør for USITs prioriterte mål og tiltak for utvikling av universitetets IT-virksomhet i 2015-17.

Arbeidet med mål og tiltak i årsplanen og USITs virksomhet i 2015 er oppsummering i ”Årsrapport for USIT for 2015”.

Om årsplanen

Årsplanen har følgende deler:

  1. Innledning
  2. Forskning og formidling: Forskningskvalitet
  3. Utdanning, undervisning og studier: Utdanningskvalitet
  4. Administrative og tekniske tjenester
  5. Basis IT-tjenester
  6. Infrastruktur
  7. Strategi, styring, organisering

Om arbeidet med USITs årsplan

Arbeidet med “Årsplan for USIT for 2015-17” startet med forberedelsene til møtene med fakulteter og andre enheter høsten 2015. På disse møtene var “USITs årsplan og prioriteringer” et punkt på sakslista sammen med “Organisering, koordinering og samhandling” og “IT i nærhetsmodellen”. Innspillene og synspunktene på USITs prioriteringer i disse sakene ble oppsummert i “Møte m/fakulteter og andre enheter høsten 2014: Oppsummering”. I tillegg ble det utarbeidet en samlet oversikt over “Oppfølging av saker og avtaler” behandlet på møtene. Sammen med oppsummering av tiltak og milepæler som USIT har ansvar for i universitetets årsplan for 2015-17 dannet dette grunnlag for IT-direktørens oppsummering av  “Tiltak og prioriteringer i USITs årsplan” på IT-direktørmøtet 16. desember 2014.

IT-direktørmøte 20. januar 2015 ble dette behandlet og oppsummert i en presentasjon (pptx) av IT-direktørens forslag til prioriterte mål og tiltak i 2015. Deretter ble dette presentert og diskutert i følgende møter:

Innspillene og synspunktene fra disse møtene ble lagt til grunn i første utkast til årsplan for USIT for 2015-17. Samtidig arbeidet underavdelinger, seksjoner og grupper med å ferdigstille sin årsplaner basert på prioriteringene gitt av IT-direktøren. Prioriteringene i disse årsplanene ble så innarbeidet i USITs årsplan på et halvdags IT-direktørmøte 10. april og USITs årsplan i sin endelige form ble vedtatt på IT-direktørmøte 14. april 2015.

Noen høydepunkter fra 2014

Se “Årsrapport for USIT for 2014” for oppsummering av høydepunkter og rapportering av virksomheten i 2014.

Publisert 15. jan. 2015 12:39 - Sist endret 4. mai 2016 13:52