Ressursoversikt

Tabellen gir oversikt over personer og timer allokert til målene og tiltakene i årsplanen.

Ressursoversikt
  CT-kode for tiltak (= CT: delprosjekt) NN - stillingsbrøk 100% Person 2 - stillingsbrøk Person 3 - stillingsbrøk Person 4 - stillingsbrøk - ressursavtale med gruppe X

Mål 1: Videreutvikle/etablere tjenester for forskningsinfrastruktur og -virksomhet.

Tiltak 1: Samle tilgangen til forskningsverktøy 50 % / 847,5 timer      
Tiltak 2: 20 % / 339 timer      
Tiltak 3:        
Tiltak 4: 20 % / 339 timer      

Mål 2

         
         
         
         

Mål 3

         
         
         

Mål 4

         
         
         

Mål 5

         
         

Mål 6

         
         
         

Ad-hoc /
Diverse

Minimum 10% for fleksibilitet
og nødvendig omorganisering
av ressurser
10 % / 169,5 timer      
Publisert 14. nov. 2014 10:14 - Sist endret 1. des. 2014 21:14