Del 1: Forskning og utdanning først #1 – IT i forskning

Målet for 2017 er å opprettholde og videreutvikle gode tjenester og ressurser som imøtekommer forskernes behov og bidrar til mer og bedre forskning på universitetet.

Del 1: Forskning og utdanning først #1 – IT i forskning
# Tittel Eier Frist 1t 2t 3t Lenke til plan
T1 Fleksible forskningstjenester – IT-ressurser for forskning og (forskningsbasert) utdanning ITF          
M1 Når prosjektets leveranser 10. januar, 14. februar, 20. mars er ferdigstilt og sluttrapport levert IT-direktøren 25. april 2017 ITF 25-apr-17       Prosjektplan
M2 Når konsept for sikre brukeromgivelser for administrative IT-tjenester er beskrevet og ny søknad om porteføljemidler levert til SKAIT IT-dir 28-feb-17       Opprinnelig søknad
T2 Tjenester for sensitive data ITF 31-des-17        
M1 Når løpende drift, vedlikehold og tilrettelegging er utført i henhold til plan ITF Fortløpende       Tjenestegruppe
M2 Når plan for videreutvikling av TSD er utført i henhold til prosjektplan ITF 31-des-17       Prosjektplan
M3 Når TSD er et tjenestetilbud til BOTT-institusjonene og andre institusjoner i UH-sektoren ITF          
T3 Lagring og deling av universitetets forskningsdata ITF 31-des-17        
M1 Når behovskartlegging er gjennomført, løsningsskisse utarbeidet og plan for implementasjon godkjent ITF 30-apr-17       Prosjektplan
T4 System for helsefaglig forskning WEB 30-apr-17        
M1 Når prosjektet har levert i henhold til plan WEB 30-apr-17       Prosjektplan
T5 Datainnsamling og datafangst ITF 31-des-17        
M1 Når løpende drift, vedlikehold og tilrettelegging av Nettskjema er utført i henhold til plan ITF, WEB Fortløpende       Tjenestegruppe, WEB-årsplan
M2 Når Nettskjema er et tjenestetilbud til BOTT-institusjonene og andre institusjoner i UH-sektoren ITF, WEB         WEB-årsplan
M3 Når plan for utvikling og tilrettelegging av mobile applikasjoner er gjennomført WEB         WEB-årsplan
T6 Nettstedet som plattform for forskningskvalitet WEB          
M1 Når løpende drift, vedlikehold og tilrettelegging er utført i henhold til plan WEB Fortløpende       WEB-årsplan
T7 eInfrastruktur ITF          
M1 Når oppgaver knyttet til Fagråd for eInfratruktur er gjennomført ITF Fortløpende       Fagråd for eInfrastruktur
M2 Når leveranser til nasjonal eInfrastruktur (Sigma2) er fullført ITF Fortløpende       ITF-årsplan
M3 Når oppgaver knyttet til nordisk (NeIC) og europeisk eInfrastruktur (PRACE, EUDAT med mer) er gjennomført ITF Fortløpende       ITF-årsplan
T8 Utbygging av stamnettet GD          
M1 Når plan for utbygging av stamnettet i tråd med vedtatt satsing GD 28-feb-17       GD-årsplan

 

Publisert 19. des. 2016 18:58 - Sist endret 26. sep. 2017 13:22