Om USITs årsplan

Årsplanen oppsummerer USITs prioriterte mål for sin virksomhet. Planleggingen av tiltak for å nå målene skjer i den del av organisasjonen der ansvaret ligger og arbeidet utføres. Dette innebærer at prioriteringene i USITs årsplan blir beskrevet på følgende måte:

  • Navn og beskrivelse av prioriterte mål i årsplanen
  • For hvert mål navngis og beskrives tiltak for å nå målet
  • For hvert tiltak beskrives viktige milepæler i gjennomføringen av tiltaket
  • Lenke til uttømmende plan for tiltaket i planverket for den delen av organisasjonen der det hører hjemme. Dette kan være seksjonenes og gruppenes årsplaner, planer for USITs prosjekter og tjenestegrupper eller planer for andre aktiviteter
Publisert 22. mars 2015 18:35 - Sist endret 20. juni 2016 09:57