Disposisjon og mal: Årsplan for seksjon

Del 1: Innledning

[-- Valgfri innledende beskrivelse av seksjonens mål og prioriteringer --]

Del 2: Forskning og utdanning først #1: IT i forskning

Beskrivelse: <Valgfri tekst>

Tiltak #2.1: <Lang beskrivelse av tiltak>

Utfyllende beskrivelse: <Valgfri tekst>

Milepæler:
# Milepæl Frist Status Kommentar
M1 Når <milepæl 1> er ferdig yymmdd 4 8 12 tekst
M2 [ ... ]   4 8 12  

Tiltak #2.2: <Litt kortere beskrivelse av tiltak>

Utfyllende beskrivelse: <Valgfri tekst>

Milepæler:
# Milepæl Frist Status Kommentar
M1 Når <milepæl 1> er ferdig yymmdd 4 8 12 tekst
M2 [ ... ]   4 8 12  

Tiltak #2.3: <Kort beskrivelse av tiltak>

Utfyllende beskrivelse: <Valgfri tekst>

Milepæler:

Milepæler:
# Milepæl Frist Status Kommentar
M1 Når <milepæl 1> er ferdig yymmdd 4 8 12 tekst
M2 [ ... ]   4 8 12  

Del 3: Forskning og utdanning først #2: IT i utdanning og studier

Beskrivelse: <Valgfri tekst>

Tiltak #3.1: <Lang beskrivelse av tiltak>

Utfyllende beskrivelse: <Valgfri tekst>

Milepæler:
# Milepæl Frist Status Kommentar
M1 Når <milepæl 1> er ferdig yymmdd 4 8 12 tekst
M2 [ ... ]   4 8 12  

Tiltak #3.2: <Litt kortere beskrivelse av tiltak>

Utfyllende beskrivelse: <Valgfri tekst>

Milepæler:
# Milepæl Frist Status Kommentar
M1 Når <milepæl 1> er ferdig yymmdd 4 8 12 tekst
M2 [ ... ]   4 8 12  

Tiltak #3.3: <Kort beskrivelse av tiltak>

Utfyllende beskrivelse: <Valgfri tekst>

Milepæler:

Milepæler:
# Milepæl Frist Status Kommentar
M1 Når <milepæl 1> er ferdig yymmdd 4 8 12 tekst
M2 [ ... ]   4 8 12  
 

Del 4: Cloud og BYOD er modellen (plattformen)

Beskrivelse: <Valgfri tekst>

Tiltak #4.1: <Lang beskrivelse av tiltak>

Utfyllende beskrivelse: <Valgfri tekst>

Milepæler:
# Milepæl Frist Status Kommentar
M1 Når <milepæl 1> er ferdig yymmdd 4 8 12 tekst
M2 [ ... ]   4 8 12  

Tiltak #4.2: <Litt kortere beskrivelse av tiltak>

Utfyllende beskrivelse: <Valgfri tekst>

Milepæler:
# Milepæl Frist Status Kommentar
M1 Når <milepæl 1> er ferdig yymmdd 4 8 12 tekst
M2 [ ... ]   4 8 12  

Tiltak #4.3: <Kort beskrivelse av tiltak>

Utfyllende beskrivelse: <Valgfri tekst>

Milepæler:

Milepæler:
# Milepæl Frist Status Kommentar
M1 Når <milepæl 1> er ferdig yymmdd 4 8 12 tekst
M2 [ ... ]   4 8 12  
 

Del 5: Tjenestekvalitet, brukeropplevelse og sikkerhet

Beskrivelse: <Valgfri tekst>

Tiltak #5.1: <Lang beskrivelse av tiltak>

Utfyllende beskrivelse: <Valgfri tekst>

Milepæler:
# Milepæl Frist Status Kommentar
M1 Når <milepæl 1> er ferdig yymmdd 4 8 12 tekst
M2 [ ... ]   4 8 12  

Tiltak #5.2: <Litt kortere beskrivelse av tiltak>

Utfyllende beskrivelse: <Valgfri tekst>

Milepæler:
# Milepæl Frist Status Kommentar
M1 Når <milepæl 1> er ferdig yymmdd 4 8 12 tekst
M2 [ ... ]   4 8 12  

Tiltak #5.3: <Kort beskrivelse av tiltak>

Utfyllende beskrivelse: <Valgfri tekst>

Milepæler:

Milepæler:
# Milepæl Frist Status Kommentar
M1 Når <milepæl 1> er ferdig yymmdd 4 8 12 tekst
M2 [ ... ]   4 8 12  
 

Del 6: Digitalisering av universitetets virksomhet

Beskrivelse: <Valgfri tekst>

Tiltak #6.1: <Lang beskrivelse av tiltak>

Utfyllende beskrivelse: <Valgfri tekst>

Milepæler:
# Milepæl Frist Status Kommentar
M1 Når <milepæl 1> er ferdig yymmdd 4 8 12 tekst
M2 [ ... ]   4 8 12  

Tiltak #6.2: <Litt kortere beskrivelse av tiltak>

Utfyllende beskrivelse: <Valgfri tekst>

Milepæler:
# Milepæl Frist Status Kommentar
M1 Når <milepæl 1> er ferdig yymmdd 4 8 12 tekst
M2 [ ... ]   4 8 12  

Tiltak #6.3: <Kort beskrivelse av tiltak>

Utfyllende beskrivelse: <Valgfri tekst>

Milepæler:

Milepæler:
# Milepæl Frist Status Kommentar
M1 Når <milepæl 1> er ferdig yymmdd 4 8 12 tekst
M2 [ ... ]   4 8 12  
 

Del 7: Organisering og styring av virksomheten

Beskrivelse: <Valgfri tekst>

Tiltak #7.1: <Lang beskrivelse av tiltak>

Utfyllende beskrivelse: <Valgfri tekst>

Milepæler:
# Milepæl Frist Status Kommentar
M1 Når <milepæl 1> er ferdig yymmdd 4 8 12 tekst
M2 [ ... ]   4 8 12  

Tiltak #7.2: <Litt kortere beskrivelse av tiltak>

Utfyllende beskrivelse: <Valgfri tekst>

Milepæler:
# Milepæl Frist Status Kommentar
M1 Når <milepæl 1> er ferdig yymmdd 4 8 12 tekst
M2 [ ... ]   4 8 12  

Tiltak #7.3: <Kort beskrivelse av tiltak>

Utfyllende beskrivelse: <Valgfri tekst>

Milepæler:

Milepæler:
# Milepæl Frist Status Kommentar
M1 Når <milepæl 1> er ferdig yymmdd 4 8 12 tekst
M2 [ ... ]   4 8 12  
 

Del 8: Mål for eksisterende virksomhet #1

Beskrivelse: <Valgfri tekst>

Tiltak #8.1: <Lang beskrivelse av tiltak>

Utfyllende beskrivelse: <Valgfri tekst>

Milepæler:
# Milepæl Frist Status Kommentar
M1 Når <milepæl 1> er ferdig yymmdd 4 8 12 tekst
M2 [ ... ]   4 8 12  

Tiltak #8.2: <Litt kortere beskrivelse av tiltak>

Utfyllende beskrivelse: <Valgfri tekst>

Milepæler:
# Milepæl Frist Status Kommentar
M1 Når <milepæl 1> er ferdig yymmdd 4 8 12 tekst
M2 [ ... ]   4 8 12  

Tiltak #8.3: <Kort beskrivelse av tiltak>

Utfyllende beskrivelse: <Valgfri tekst>

Milepæler:

Milepæler:
# Milepæl Frist Status Kommentar
M1 Når <milepæl 1> er ferdig yymmdd 4 8 12 tekst
M2 [ ... ]   4 8 12  
 

Del 9: Mål for eksisterende virksomhet #2

Beskrivelse: <Valgfri tekst>

Tiltak #9.1: <Lang beskrivelse av tiltak>

Utfyllende beskrivelse: <Valgfri tekst>

Milepæler:
# Milepæl Frist Status Kommentar
M1 Når <milepæl 1> er ferdig yymmdd 4 8 12 tekst
M2 [ ... ]   4 8 12  

Tiltak #9.2: <Litt kortere beskrivelse av tiltak>

Utfyllende beskrivelse: <Valgfri tekst>

Milepæler:
# Milepæl Frist Status Kommentar
M1 Når <milepæl 1> er ferdig yymmdd 4 8 12 tekst
M2 [ ... ]   4 8 12  

Tiltak #9.3: <Kort beskrivelse av tiltak>

Utfyllende beskrivelse: <Valgfri tekst>

Milepæler:

Milepæler:
# Milepæl Frist Status Kommentar
M1 Når <milepæl 1> er ferdig yymmdd 4 8 12 tekst
M2 [ ... ]   4 8 12  
 

[ ... ]

Del 10: Ressursoversikt

[-- Oversikt over planlagt disposisjon av personellressursene (årsverkene) i seksjonen. Utgangspunktet er tjenestelista med tilhørende ressursanslag for 2015 (fra “Kostnadsberegning av USITs tjenester"). Alle tjenester seksjonen leverer skal være med på denne lista, mal for lista kommer senere --]

Publisert 4. sep. 2016 20:14 - Sist endret 29. sep. 2016 14:19