USITs årsplan 2018-20

Årsplanen skal oppsummere USITs prioriterte tiltak for utvikling av universitetets IT-virksomhet i 2018-20. 

Om årsplanen

Mål og prioriteringer i USITs årsplan for 2018-20 er resultatet av en lengre prosess der mange interessenter både utenfor og innad på USIT, har vært involvert.

Årsplanen følger opp arbeidet som startet høsten 2015 med “Strategisk retning og prioriteringer”.

Arbeidet med USITs årsplan 2018-20 starter høsten 2017, se vedtak av årsplankalender på IT-direktørmøte 26. juni 2017.

Arbeid høsten 2017 med prioriteringer i USITs årsplan for 2018-20:

IT-direktørmøtets arbeid med USITs årsplan for 2018-20 i januar 2018.

 

Publisert 22. juni 2017 14:31 - Sist endret 22. jan. 2018 23:29