IT i utdanning og forskning: Samordning av prosesser og beslutninger

I forbindelse med behandlingen av rapporten om lagring og deling av forskningsdata ved universitetet ba rektoratet om en samlet oversikt over  prosesser og beslutninger knyttet til IT i forskning og utdanning.

Rektoratmøte 8. oktober 2015

Til rektoratets behandling av “Samordning av prosesser og beslutninger knyttet til IT i utdanning og forskning” er følgende utarbeidet:

Oppsummering av beslutningene i rektoratmøtet 8. oktober 2015 ble lagt fram på dekanmøtet 28. november 2015.


 

Publisert 26. okt. 2015 18:57 - Sist endret 30. nov. 2015 10:48