Ny IT-organisasjon på UiO

En felles IT-organisasjon på UiO

Universitetet i Oslo samler IT-ansatte fra fakulteter og andre enheter med de ansatte i den sentrale IT-organisasjonen og danner en ny, felles IT-organisasjon som vil være virksom fra 01.01.2023. Det blir ett felles kontaktpunkt for brukerstøtte, bedre flyt av kommunikasjon, kompetanse og oppgaver, og en samlet arbeidsstyrke med dynamikken og tilpassingsmulighetene det gir.

Fakta om IT på UiO

Hva gjør vi?

Den nye IT-avdelingen på UiO blir en av Norges største og ledende IT-organisasjoner med over 350 årsverk og bred og dyp kompetanse. Vi håndterer hele verdikjeden – fra utvikling til produksjon til drift, og byr på mange spennende oppgaver.

Se IT-avdelingen presentert på 1 minutt

 

Smakebiter av det vi gjør

Hvordan er det å jobbe hos oss

Vi er inne i en spennende periode der vi jobber med etableringen av samarbeidsfora og arbeidformer, beskriver nye rutiner og oppgaver, og gjør alt klart. Den nye organisasjonen er rigget for kontinuerlig utvikling og forbedring for å støtte opp om universitetets strategiske mål. Organisasjonen har fire underavdelinger og 28 seksjoner som sammen leverer den IT som trengs for verdensledende forskning og undervisning.

Universitetet i Oslo er en stabil arbeidsplass med lange tradisjoner og et solid fundament. Som ansatt hos oss er du sikret trygge vilkår, spennende oppgaver og gode utviklingsmuligheter. Vi har stadig bruk for flere nye kolleger.

Mer om hvordan det er å jobbe hos oss

Underavdelingene våre

tegning av ung mann i grønn tskjorte som sitter foran to skjermer og har på headset

IT-brukerkontakt og -servicesenter

Her jobber vi med brukerstøtte. Det er vi som er tilstede, som kjenner brukerne og lokalene, fagfeltene og behovene. Det er vi som tar telefonen og svarer på e-post, holder kurs, og skriver veiledninger. Vi analyserer bruksmønstre og finner ut hva brukerne trenger av forbedringer. Vi møter opp i auditoriet hvis projektoren ikke virker, og vi kjøper inn datautstyr både til ansatte og møterom/undervisningsrom.

IT i forskning, formidling og utdanning

Vi holder kontakten med forskere og undervisere. Vi gir råd og sørger for at de ansatte har det de trenger av regnekraft, portalløsninger og pedagogiske støtteverktøy. Der riktig løsning ikke kan kjøpes, utvikler, tilpasser og drifter vi selv, alt fra store løsninger for sektoren og utenfor til mobil-apper til enkeltprosjekter.

IT-infrastruktur og -basistjenester

Her jobber vi med infrastruktur, støttesystemer, operativsystemer og drift. Servere, automasjon, arbeidsflater, nett, databaser og identitetshåndtering. Det som får hjulene til å gå rundt og holder systemene i gang. Alt som skal til for å gi stabile, gode og framtidsrettede IT-tjenester.

Stab og støtte

Her hjelper vi til. Vi passer på at IT-systemene er sikre og at personvern og lovverk overholdes. Vi holder øye med arbeidsmiljøet, og vi jobber med HR og personal. Vi passer på at pengene strekker til, at sektoren kan kjøpe tjenester fra oss og at kommunikasjonen flyter.

Oversikt over tjenestene våre

USIT er en stor IT-organisasjon med høy kompetanse. Vi leverer en rekke tjenester og verktøy som enkelt kan tas i bruk også utenfor UiO, av både store og og små institusjoner og organisasjoner. Tjenester som bestilles fra USIT inkluderer typisk utvikling, drift og vedlikehold.

Alle tjenester vi leverer