Klimasmart IT på UiO

Strektegninger som illustrerer klimatiltak

Idégruppe for klimasmarte IT-løsninger

USIT har en egen idégruppe for klimasmart IT. Gruppen har faste medlemmer, men tar også imot idéer og forslag fra andre. Gruppen er nedsatt av IT-direktøren og består pr 6. oktober 2021 av: 

  • Andres Vinger, seksjonsleder Klientnær drift
  • Lars Lauvstad Sættem, overingeniør Publiseringsløsnigner
  • Lise Hamre, overingeniør Brukeropplevelse
  • Ola Ødegård, seniorrådgiver Applikasjonsdrift
  • Ole Saastad, sjefingeniør Forskningsinfrastruktur
  • Sten Ingvar Solli, sjefingeniør Applikasjonsdrift
  • Sven Høgdhal, seniorrådgiver Brukeropplevelse

Har du innspill eller idéer?

Idégruppen er rett og slett en idégruppe. Gruppen har ikke ansvar å å planlegge eller iverksette tiltak, men å komme med idéer til hvordan IT på UiO kan bli mer klimasmart eller hvordan IT kan bidra til å gjøre UiO mer klimsmart. Har du en idé du vil spille inn til gruppen? Send oss en e-post med idéen, så tar vi den med i neste møte. Idéene blir spilt inn til riktig forum avhengig av hvor de kan iverksettes og hjelpe UiO til å nå målene i UiOs klimastrategi.

Send oss din idé

Her er idéene våre:

Etterhvert som vi får inn idéer, legger vi dem ut her. Her vil det også komme oppdateringer om iéene, om hvilket forum de skal spilles inn til og hvordan de blir tatt videre.

Møter

Ingen kommende møter