Senke filstørrelse på bilder

Forslag

Senke filstørrelse på bilder på uio.no ved å forbedre bildehåndtering i Vortex, støtte nyere bildeformater, og konvertere eksisterende bildefiler.

Bilder på våre nettsider skal være gode, men de trenger ikke en stor filstørrelse for å være det. Publiseringssystemet Vortex har ikke funksjonalitet for å automatisk skalere ned bilder til en passende størrelse. Publisister og nettredaktører skal ha kompetanse og rutiner for selv å sørge for dette etter behov, men kursing og tilgjengelig tid er ikke alltid venn med idealet.

Gevinster

  • Redusert strømforbruk på brukersiden da mindre data skal overføres til klient.
  • Redusert strømforbruk hos USIT da mindre data skal prosesseres og mellomlagres på veien fra server til besøker.
  • Redusert strømforbruk i nettverk mellom USIT og klient siden mindre data skal overføres og kan behandles raskere av noder i nettet.
  • Redusert forbruk av strøm og utstyr ved lavere krav til lagringsplass for backup.
  • Redusert strømforbruk ved restore fra backup.
  • Færre årsverk brukt på behandling av bilder i administrasjonsgrensesnittet til Vortex og andre applikasjoner vil gi en innsparing som kan brukes på andre klimatjenelige tiltak.

Webseksjonen har allerede startet forarbeid for å kartlegge grunnlaget for deler av dette forslaget.

Publisert 11. okt. 2021 15:04 - Sist endret 26. okt. 2021 16:36