Mobile brukere

Jeg tenker at et viktig område for oss å levere på er det som understøtter den mobile brukeren fordi:

  1. Redusert reising fordi brukeren ikke må til UiO for å være fysisk på kontoret i like stor grad.
  2. Redusert reising fordi brukeren enkelt kan delta i møter med resten av verden digitalt
  3. Redusert belastning på UiOs bygningsmasse fører til mindre behov for oppvarming, mindre strømforbruk etc.
  4. Bærbart utstyr skrus gjerne av og står ikke påslått tilkoblet strømnettet

 

For å understøtte den mobile brukeren må vi:

  • Ha IT-tjenester som er tilgjengelige overalt.
  • Berike de digitale arbeidsformene slik at de i enda større grad enn i dag kan erstatte det fysiske møtet. Da er det diverse støtteverktøy rundt de digitale møtene som gjelder tenker jeg. Sånn som «whiteboard»-type funksjonalitet og evt. annet. Her kommer jo også den hybride møteformen inn, og tilhørende utstyrs-investeringer for UiO. Dette er jo et område som andre enn meg jobber med så skal ikke gå for dypt inn i denne. Men ett sceanrio jeg mener er interessant er å prøve ut intune-drifta Surface Hub. Surface HUB kan enkelt driftes med Intune på lik linje med øvrige windows-klienter og kommer med veldig god «alt i ett» funksjonalitet.

 

Jeg har ikke tro på en ny satsning på «vi må skru av alle pc’ene på UiO for å spare strøm» som det er gjort tidligere ved «Grønn satsning». PC’ene har i dag en dvalemodus de automatisk går inn i og bruker da minimalt med strøm. For oss å skulle gjøre ytterligere på dette området måtte vi brukt «Wake on Lan» funksjonalitet til å boote opp maskiner når vi trenger å patche dem og annet. Jeg tror der at gevinsten ikke er stor nok til å rettferdiggjøre innsatsen. Spesielt ikke all den tid vi uansett skal gå mer og mer over til bærbart utstyr.

Publisert 11. okt. 2021 14:59 - Sist endret 11. okt. 2021 14:59