Berikelse av digitale møter

  • Gode løsninger for berikelse av digitale møter, f.esk bruke av "whitebord", "gule lapper", gruppeaktiviteter ol, kan gi flere klimagevinster:
Gevintst Klimagevinst
Mindre behov for fysiske møter
  • Reiser/transport
Mindre bruk av rekvisita
  • Transport
  • Avfall

 

Publisert 7. okt. 2021 11:36 - Sist endret 7. okt. 2021 11:45