Reduksjon av reiser

Jeg føler vi må se litt på klimaregnskapet og redusere på områder der det betyr mest.

 

Reiser, særlig lange reiser med fly, bidrar til store utslipp, (SSB 180 g/km per person for fly, en flyreise til USA ca. 2x7000km gir 2,5 tonn CO2, til sammenliging 66g/km per person for personbil).

 

I litt mindre skala er også reiser til å fra jobb, men dette er mer komplekst (gå, sykle, kollektiv, bil). Dette henger sammen med hjemmekontor, kan utslipp reduseres ved bruk av hjemmekontor?

 

Hvordan kan vi redusere antall reiser med mer bruk av digitale løsninger. Pandemien har lært oss at dette er mulig og lærdommene derfra kan vi bruke framover.

Publisert 11. okt. 2021 14:57 - Sist endret 11. okt. 2021 14:57