Redusere mengden utskrifter

 • Færre utskrifter gir klimagevinst på flere områder:
Gevintst Klimagevinst
Mindre bruk av papir
 • Transport
 • Produksjon
 • Avfall
Mindre bruk av toner
 • Transport
 • Produksjon
 • Avfall, farlig avfall
Mindre slitasje på skrivere, lengre levetid
 • Transport
 • Produksjon
 • Avfall, farlig avfall, EE-avfall
Behov for færre skriverere
 • Transport
 • Produksjon
 • Avfall, farlig avfall, EE-avfall
Lavere utgifter til utskrift  

 

Publisert 7. okt. 2021 11:26 - Sist endret 9. mars 2022 12:53