Booking av kursrom - USITs Kurssenter

  1. Gå inn i Outlook
  2. Opprett en møteinvitasjon med ønsket dato og tidsintervall. Ber om at teksten i emnefeltet (Subject) er  beskrivende da dette vil vises på infoskjermene i KNH og således hjelpe kursdeltakere å finne veien – f.eks. Kurs i <tema>, <enhet>.
  3. Klikk på Rooms i møteinvitasjonen
  4. Velg adressebok "all rooms"
  5. Klikk på Search.
  6. Skriv "KNH Kursrom" og marker kursrom 1 og kursrom 2 og trykk ok.
  7. På høyresiden av møtevinduet har du nå en oversikt over når de forskjellige kursrommene er ledige, velg et tidspunkt og et rom.
  8. Klikk OK.
  9. Reservasjonen av kursrom er bekreftet når du mottar en melding fra kursrommet med "Accepted:<kursnavn>" i emnefeltet.
  10. Nøkkel henter du i USITs ekspedisjon i 3. etasje i Kristen Nygaards hus den dagen kurset holdes.

 

 

 

 

 

Publisert 18. jan. 2012 14:24 - Sist endret 21. okt. 2014 12:46