English version of this page

Underavdeling for brukernære tjenester (BNT)

Underavdeling for brukernære tjenester er ansvarlige for leveranse av IT-tjenester til utdanning og felles brukernære tjenester. Dette omfatter utvikling, anskaffelse, vedlikehold, drift, forvaltning og tilrettelegging av tjenestene. Underavdelingen er også ansvarlig for utarbeidelse av retningslinjer for brukeropplevelse og tjenestekvalitet og skal bistå til oppfylling og oppfølging av krav. 

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 Oslo