Ansatte - Underavdeling for brukernære tjenester - Side 4

Listen inneholder 122 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Larsen, Daniel Overingeniør +47 22856331 daniel.larsen@usit.uio.no
Larsen, Fredrik Senioringeniør +47 22840748 fredrik.larsen@usit.uio.no Cerebrum, Weblogin, utvikling, SAML, autentisering, Python, C, bash, php, git, Ansible, Jenkins, integrasjon, scrum, API, MQ, RabbitMQ
Lund, Stein-Eirik Overingeniør +47 22852481 +47 91713077 (mob) s.e.lund@usit.uio.no Web, Nettskjema, Brukerstøtte, Testing
Madsen, Espen Overingeniør +47 22845594 espen.madsen@usit.uio.no
McDowall, Fergus Gruppeleder +47 22840076 48010355 fergus.mcdowall@usit.uio.no
Meisal, Gustav Øgar Overingeniør +47 22840018 g.o.meisal@usit.uio.no
Meland, Ida Prosjektleder ida.meland@usit.uio.no
Michelsen, Erik Sandberg Prosjektleder 41447539 e.s.michelsen@usit.uio.no Prosjektledelse
Milkovic, Alen Senioringeniør +47 22840078 +47 99218312 (mob) alen.milkovic@usit.uio.no
Molteberg, Boye Mathias Avdelingsingeniør b.m.molteberg@usit.uio.no
Møgedal, Oddmund Senioringeniør +47 22840054 +47 90911241 (mob) oddmund.mogedal@usit.uio.no Web, Vortex, Programmering, Sikkerhet, Skripting
Nordhagen, Astrid E Overingeniør +47 22852803 a.e.nordhagen@usit.uio.no Web, Programmering, Java, Nettskjema
Nygaard, Herman Overingeniør herman.nygaard@usit.uio.no
Nygaard, Magnus Alderslyst Overingeniør m.a.nygaard@usit.uio.no Frontend, Mobilapper, Web, Programmering
Olsen, Rune Gruppeleder +47 22852924 +47 40214714 (mob) rune.olsen@usit.uio.no Ledelse, Prosjektledelse, Drift, Brukerstøtte, Brukeradministrasjon, Ticketsystem, Request Tracker, RT, RPA, Robot Process Automation
Olsen, Vincent Fagkonsulent +47 22845741 vincenco@ifi.uio.no
Paulsen, Gorm Sjefingeniør +47 22840179 +47 95830488 (mob) gorm.paulsen@usit.uio.no Web, Programmering, Vortex, Systemarkitektur
Pedersen, Søren Overingeniør soren.pedersen@usit.uio.no Web, Javascript, Programmering, Vortex, Java
Qian, Raymond Senioringeniør raymond.qian@usit.uio.no SAP
Randen, Espen Senioringeniør +47-22855071 espen.randen@usit.uio.no Lokal-IT, Brukeradministrasjon
Reichelt, Marie Sekretær +47 22845729 marie.reichelt@usit.uio.no Bibliotek, Lån
Saastad, Johannes Avdelingsingeniør +47 22845703 +47 91599156 johannes.saastad@usit.uio.no IT-tjenester, Brukeradministrasjon, IT-støtte til forskning, IT-støtte til utdanning, Mobil, Programvare, Programkiosk
Sama, Jo Senioringeniør +47 22852707 jo.sama@usit.uio.no
Sandvik, Martin Overingeniør 41516879 martin.sandvik@usit.uio.no Javascript, Web, Programmering
Sanner, Axel Senioringeniør +47 93666667 (mob) axl@usit.uio.no