Personer med emneord «Java»

Navn Telefon E-post Emneord
Bjerke, Thomas Boldevin Overingeniør 97796274 t.b.bjerke@usit.uio.no React, ReactNative, Javascript, Typescript, Java, Swift
Egeland, David Senioringeniør +47 22840122 david.egeland@usit.uio.no Web, Java, Vortex, Programmering
Elgvin, Øyvind Overingeniør +47 95934563 (mob) 95934563 oyvind.elgvin@usit.uio.no Web, Programmering, Java, Backend, Nettskjema, Brukerstøtte
Garåsen, Erlend Fedt Senioringeniør +47 22840193 +47 91380968 (mob) e.f.garasen@usit.uio.no Web, Programmering, Java, E-pay, Søk
Gjerull, Nils Fredrik Senioringeniør +47 22840071 +47 40451320 (mob) n.f.gjerull@usit.uio.no Vortex, Web, Programmering, Java, python, Ansible, Javascript
Gulbrandsen, Are Dag Senioringeniør +47 22852881 +47 97122198 (mob) a.d.gulbrandsen@usit.uio.no Web, Informasjonsarkitektur, Systemutvikling, Nettskjema, DevOps, Konseptuell modellering, Databaser, Semantisk teknologi, Java, Programmering, JVM-tuning, Stresstesting, Prosjektledelse
Hejer, Kaj Sjefingeniør +47 92064153 (mob) kaj.hejer@usit.uio.no Web, Programmering, Java, Nettskjema, Systemarkitektur, Backend, ledelse, forskningsdata
Jarbeaux, William Overingeniør +47 95521965 (mob) william.jarbeaux@usit.uio.no Java, programmering, Javascript, React
Jones, Espen Adrian Senioringeniør 48087235 e.a.jones@usit.uio.no Web, Programmering, Java, Nettskjema
Nordhagen, Astrid Elisabeth Overingeniør a.e.nordhagen@usit.uio.no Web, Programmering, Java, Nettskjema
Sandvik, Martin Overingeniør 41516879 martin.sandvik@usit.uio.no Javascript, Web, Programmering, Java
Thane Lange, Gyrd Senioringeniør +47 22840072 g.t.lange@usit.uio.no Web, Vortex, Programmering, Java