Ansatte - Seksjon for klientnær drift

Listen inneholder 57 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Amalathas, Johan Ingeniør johan.amalathas@usit.uio.no
Andic, Marko Senioringeniør +47-22840786 +47-40341135 (mob) marko.andic@usit.uio.no
Barkhall, Håvard Overingeniør +47-22850627 havard.barkhall@usit.uio.no
Bastesen, Herman Ingeniør herman.bastesen@usit.uio.no
Benounis, Said Senioringeniør +47-22852732 +47-93863267 (mob) 93863267 said.benounis@usit.uio.no
Bjørnsen, Dag Christian Overingeniør +47-22845590 d.c.bjornsen@usit.uio.no
Brustad, Anders Erik Ingeniør a.e.brustad@usit.uio.no
Bullock, Luke Thomas Overingeniør +47-22840028 l.t.bullock@usit.uio.no Overingeniør ved USIT Lokal-IT
Chiem, Gia Cuong Overingeniør +47-22852821 g.c.chiem@usit.uio.no
Dahl, Per Kulseth Ingeniør p.k.dahl@usit.uio.no
De Backer, Leon Joachim Buverud Ingeniør l.j.b.de.backer@usit.uio.no
Didriksen, Sverre Senioringeniør +47-22852522 +47-90597500 (mob) sverre.didriksen@usit.uio.no
Erichson, Aleksander Ingeniør aleksander.erichson@usit.uio.no
Ersdal, Rune Senioringeniør +47-22845596 +47-45791238 (mob) 45791238 rune.ersdal@usit.uio.no
Espeland, Martin Arentsen Ingeniør m.a.espeland@usit.uio.no
Fuglerud, Tor Gruppeleder +47-22852901 Vakttelefon: 908 77 316 tor.fuglerud@usit.uio.no
Gjestang, Henrik Avdelingsingeniør henriklg@fys.uio.no
Gonzalez-Benitez, Ernesto Senioringeniør +47-22840912 +47-47820981 (mob) ernesto.gonzalez-benitez@usit.uio.no PowerShell, Microsoft Windows, Microsoft, Microsoft System Center Configuration Manager, SCCM 2012
Haavin, Petter Senioringeniør +47-416 22 483 (mob) petter.haavin@usit.uio.no
Haugen, Marius Ingeniør marius5@student.matnat.uio.no
Hauglin, Alexander Avdelingsingeniør +47-22840022 alexander.hauglin@usit.uio.no
Hjemstad, Svein Overingeniør +47-22855028 +47-46196986 (mob) svein.hjemstad@usit.uio.no
Horrigmo, Gunnar Senioringeniør +47-22852487 99019414 (mob) +47 99019414 gunnar.horrigmo@usit.uio.no
Jakobsen, Bård Henry Moum Gruppeleder +47-22852778 +47-95204053 (mob) b.h.m.jakobsen@usit.uio.no E-post, E-postlister, Sympa, UHMX, SMS-tjenesten, SMS, E-valg, TOGAF, LDAP, IAM, Integrasjon, Autentisering, Autorisasjon, Personvern, Policy manager
Johansen, Audun Kühne Ingeniør 92860955 a.k.johansen@usit.uio.no