Aktiviteter

Publisert 2. nov. 2016 10:27

Enkel PS funksjon for å sjekke bruk av maskiner i et gitt OU. Greit for å f.eks. sjekke bruk på termstuer. Vær obs. at dette genererer data over hva enkeltbrukere ved UiO gjør og hvor de er. Slike data bør typisk ikke tas vare på eller publiseres.

Publisert 12. apr. 2016 11:20

A. Orten etterlyser i RT#2102408 overvåking av Windows maskiner som nyttes til AV med referanse til en diskusjon i IT leder nettverket. Siden slik diskusjon ikke synes referatført ba FW om en beskrivelse av hva som var ønsket. T. Kvernes sendte så en liste i samme RT sak.

Publisert 26. feb. 2016 10:08

Oppsamlingsskjema for diverse ting som må rettes

Publisert 19. feb. 2016 10:36

Tilbakemeldingsskjema for MN

Publisert 19. feb. 2016 10:35

Tilbakemeldingsskjema for HF

Publisert 18. feb. 2016 11:55

Tilbakemeldingsskjema for SV