R 3.6.1

R 3.6.1 er nå tilgjenglig for alle brukere på "Software Center" applikasjonen fra SCCM.

Grunnet ferieavvikling, så er ikke denne versjonen av R gått gjennom av våre R-eksperter. Den blir dermed ikke dyttet ut automatisk før de har fått sett på om det er noen feil - slik som begge de forrige hadde feil i seg - i denne versjonen.

R 3.6.1 blir nå dyttet ut automatisk til alle maskiner som har R installert.

Følgende pakker med alle depedenter blir installert med R 3.6.1:

 • languageR
 • car
 • MASS
 • lattice
 • e1071
 • rpart
 • readr
 • tidyverse
 • ape
 • adegenet
 • randomForest
 • caret
 • rpart.plot
 • pdp
 • pROC
 • C50
 • tree
 • PASWR
 • MLmetrics
 • gapminder
 • data.table
 • igraph
Av Fredrik Wilhelmsen
Publisert 16. juli 2019 12:00 - Sist endret 1. aug. 2019 16:18
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere