R 4.1.0

Logoen til R

R 4.1.0 er nå tilgjenglig for alle brukere på "Software Center" applikasjonen fra SCCM og blir automatisk dyttet til maskiner med eldre R.

Følgende pakker og alle dems depedenter blir inkludert i installasjonen:

 • languageR
 • car
 • MASS
 • lattice
 • e1071
 • rpart
 • readr
 • tidyverse
 • ape
 • adegenet
 • randomForest
 • caret
 • rpart.plot
 • pdp
 • pROC
 • C50
 • tree
 • PASWR
 • MLmetrics
 • gapminder
 • data.table
 • igraph
 • dplyr
 • separationplot
 • haven
 • lmtest
 • multiwayvcov
 • ggplot2
 • stargazer
 • texreg
 • broom
 • eha
 • survival
 • pscl
 • boot
 • nnet
 • ordinal
 • MatchIt
 • Matching
 • AER
 • coxed
 • simPH
 • survminer
Av Fredrik Wilhelmsen
Publisert 7. juni 2021 10:29 - Sist endret 7. juni 2021 10:29
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere