English version of this page

Gruppe for drift av Windowsklienter

Gruppe for drift av Windowsklienter (GDW) har ansvar for driftsrammeverk, programvaredistribusjon, enhetlig konfigurasjon og tilrettelegging av tjenester for Windows-klienter. Gruppen har også faglig og administrativt ansvar for  sentral portefølje for klientprogramvare.


Våre tjenester for windows-klienter

  • Driftsrammeverk
  • Installasjonsløsninger for klienter
  • Tilrettelegging for nye maskinmodeller
  • Programvaredistribusjon og -tilpasning
     
  • Configuration Management
  • Tilrettelegging av tjenester
  • Sikkerhetsoppdateringer
  • Verktøy for IT-ansvarlige

 

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse Gaustadalléen 23 A 0373 Oslo

Enhetskoder

Koststed 35151505 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 352510 Vortex, FS m.m.