English version of this page

Gruppe for drift av meldingstjenester (GMT)

Gruppe for meldingstjenester (GMT) har ansvar for elektronisk post, lynmeldingstjenester og kalendertjenester ved Universitetet i Oslo.

 


Våre tjenester

  • Elektronisk postmottak, herunder spam- og virus-bekjempelse
  • Elektronisk post, herunder brukerstøtte på anbefalte klienter
  • E-postlister og -arkiv
  • Lynmeldingstjenester (Chat, XMPP) 
  • Kalendertjenester
  • SMS-tjenesten

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern 0316 OSLO Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 OSLO Stedkode: 352530