English version of this page

Gruppe for drift av macOS, mobile enheter og meldingstjenester (GM3)

Gruppe for drift av macOS-, mobileenheter- og meldingstjenester (GM3) har ansvar for driftsrammeverk, programvaredistribusjon, enhetlig konfigurasjon og tilrettelegging av tjenester for macOS-klienter og mobile enheter, samt ansvar for elektronisk post, lynmeldingstjenester og kalendertjenester ved Universitetet i Oslo.

 


Våre tjenester

  • Driftsrammeverk for macOS-klienter og mobile enheter
  • Programvaredistribusjon for macOS-klienter og mobile enheter
  • Enhetlig konfigurasjon og tilrettelegging av tjenester for macOS-klienter og mobile enheter
  • Elektronisk postmottak, herunder spam- og virus-bekjempelse
  • Elektronisk post, herunder brukerstøtte på anbefalte klienter
  • E-postlister og -arkiv
  • Lynmeldingstjenester (Chat og Mattermost) 
  • Kalendertjenester
  • SMS-tjenesten

Ansatte

Kontakt

Enhetskoder

Gammel stedkode 352530 Vortex, FS m.m.