English version of this page

Seksjon for klientnær drift (KD)

Seksjon for klientnær drift har ansvar for driftsrammeverk, programvaredistribusjon, enhetlig konfigurasjon og tilrettelegging av tjenester for klientmaskiner og mobile enheter. Seksjonen har også ansvar for lokal IT-støtte og organisering og drift av sentre for support og drift, samt tjenester for e-post og kalender.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Gaustadalléen 23 A 0373 Oslo