English version of this page

USIT Lokal-IT

Gruppen leverer lokal IT-støtte overfor ansatte ved UiO-enheter og tilknyttede enheter etter avtale.

Våre tjenester

 • Oppsett av maskiner
 • Installasjon av programvare
 • Brukeradministrasjon
 • Tilrettelegging infrastruktur
 • Generell feilsøking
 • AV-støtte
 • Lisensiering/programvare
 • Utleie av IT-ansvarlige
 • Etablering/flytting av enheter
 • Prosesskoordinering
 • Rådgivning IT-anskaffelser
 • Avtale- og kundeoppfølging

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 Oslo

Enhetskoder

Koststed 35151520 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 352550 Vortex, FS m.m.