Matteo Brosstad Greco

Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo
Andre tilknytninger Institutt for informatikk (Student)

Arbeidsområder:

Bakgrunn:

  •  

 

Publisert 22. juli 2022 11:17 - Sist endret 1. aug. 2022 09:02