Årsplan for 2016 for UAV

Underavdeling for virksomhetstjenester (UAV) er i følge sitt mandat ansvarlig for “utvikling, tilrettelegging og forvaltning av IT-løsninger for universitetets brukere, samt oppfølging av brukere og brukergrupper og være pådriver, medspiller og kontaktpunkt for deres anvendelse av IT-tjenestene, –systemene og –ressursene”.

Om årsplanarbeidet

UAV hadde i 2016 ingen egen årsplan, men årsplaner for seksjonene:

UAV i årsplan for USIT for 2016

UAV hadde ansvar for en rekke tiltak i “Årsplan for USIT for 2016-18”. Oppfølgingen av dette er oppsummert i “Årsrapport for 2016 for UAV”.

 

Publisert 21. sep. 2015 13:57 - Sist endret 26. sep. 2017 11:35