Underavdeling for brukernære tjenster: Årsplaner

Årsplanene oppsummerer prioriterte mål for underavdelingen og seksjonene og beskriver tiltak og milepæler som planlegges gjennomført for å nå målene.Årsplaner i underavdelingen

Om årsplanen

Se Veiledning: Utarbeiding av årsplan og mal for seksjonenes årsplan.