Prosjekt og tjenestegruppe oversikt BNT

Denne siden er en oversikt over de prosjekter og tjenestegrupper som BNT er ansvarlig for.


USIT årsplan 2015

Samleside for rapportering USIT i 2015. De seksjonsvise årsplaner 2015 for UAV er lenket opp her.

Perioden mai - august 2015 (2 tertial - statusrapportering)

Rapporter seksjoner

Prosjektene

Nye prosjekter i 2015

Tjenestegruppene

Porteføljeprosjekter 2015

F&U i 2014

 • Noen av prosjektene ble besluttet videreført (og avsluttes i 2015)
 • Rapport fra fagområde UH-ped.

F&U i 2015

 • Rapport åpent nettkurs i radiologi
  • Kjemisk institutt: "Radiokjemi" på Futurelearn, prosjekt avsluttet før oppstart grunnet manglende kapasitet hos faglig ansvarlig. (Ressurser og midler vil i høst flyttes til Institutt for lingvistiske og nordiske studier for utvikling av et åpnet kurs i norsk for akademikere)

 • Rapport åpent nettkurs i musikkvitenskap
 • Åpent nasjonalt nettkurs i universitetspedagogikk
 • Sikker (garantert invariant) arkivering av sensitive data
 • Infrastruktur og utvikling av forskningsportaler
 • Digitalt feltmuseum

SKAIT

 • Digital eksamen
 • UiO integrasjonsarkitektur

Perioden januar - april 2015 (1 tertial - avviksrapportering)

Rapporter seksjoner

Prosjektene

Nye prosjekter i 2015

Tjenestegruppene

Porteføljeprosjekter 2015

F&U i 2014

 • Noen av prosjektene ble besluttet videreført (og avsluttes i 2015)

F&U i 2015

 • Åpent nettkurs i radiologi
 • Åpnet nettkurs i musikkvitenskap
 • Åpent nasjonalt nettkurs i universitetspedagogikk
 • Sikker (garantert invariant) arkivering av sensitive data
 • Infrastruktur og utvikling av forskningsportaler
 • Digitalt feltmuseum

SKAIT

 • Digital eksamen (pdf)
 • UiO integrasjonsarkitektur (pdf)


USIT årsplan 2014

Samleside for rapportering USIT i 2014. De seksjonsvise årsplaner 2014 for UAV er lenket opp her.

Perioden september - desember 2014 ( 3 tertial - resultatrapportering)

Perioden mai - august 2014 (2 tertial - statusrapportering)

IT-dir sin oppsummering av rapportering for 2 tertial 2014.

Prosjektene

Tjenestegruppene

Perioden jan - april 2014 (1 tertial - avviksrapportering)

Prosjektene

TjenestegruppeneUSIT årsplan 2013

2013

Rapportering på USIT årsplan 2013

Perioden sep - des 2013

Prosjektene

Tjenestegruppene

Perioden mai - aug 2013

Prosjektene

Tjenestegruppene


 

Publisert 2. okt. 2013 12:29 - Sist endret 26. sep. 2017 11:35