English version of this page

Seksjon for integrasjon og elektroniske identiteter (INT)

Seksjonen utvikler og forvalter systemer og tjenester for systemintegrasjon, identitetsforvaltning og autentisering/autorisasjon. Seksjonen bistår også med rådgivning innen feltene arkitektur, systemintegrasjon og identitetsforvaltning.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 Oslo