Scrum of SMs: Fjerde samtale

Oppsummering frå Smidig2015

Joakim oppsummerer kort frå å ha vore med på Smidig-konferansen.

Sprint Review:

  • Skille på tech stories versus user stories
  •  

Eventuelt

Forslag til tema frå forrige møte:

  • Daily Scrum: Korleis få holdt det med folk som jobber aleine på eit prosjekt? Dei møter då gjerne ikkje opp, sidan dei ikkje ser nytten av det.
  • Sprint Planning: Går mykje tid til å planlegge sprinten. Korleis holde fokus?

Kom gjerne med fleire forslag!

Publisert 7. okt. 2015 14:58 - Sist endret 26. sep. 2017 11:43