Initielt møte, juni 2015

Eit initielt møte der ScrumMasters frå UAV samlast og ser om det kan vere nyttig å treffast og dele erfaringar rundt bruken av Scrum.

Tilstades

 • Kaj Hejer
 • Gyrd Thane Lange
 • Jo Sama
 • Robert Hamar
 • Joakim Hovlandsvåg (ref)

Sak 1: Intro

Kort presentasjon frå kvart team på 5-10 minuttar. Korleis jobber ditt team med Scrum?

Introduserte og diskuterte kva dei ulike teama gjorde. Kom innom tema som:

 • Eksterne avhengigheter - fellesfaktoren for alle teams som årsak til kvifor sprintar brekker, bl.a. når ein forholder seg til drift. Kan vere tema for ein seinare prat.
 • Estimering, velocity og story points - teams estimerer litt ulikt. Nokre bruker velocity, andre estimerer i dagar.
 • Jira - bruk av Jira sine issues. Nokre bruker issues av typen User Stories  og lager tasks under desse. Andre bruker alle issues som stories, og skiller berre på story og bøgg.
 • Planleggingsmøte - ulikt kva som gjerast her. Nokre deler opp i tasks etter møtet, andre gjer alt samtidig i møtet. Kan vere interessant å diskutere det meir.
 • Kompetansedeling - forbedring etter innføring av Scrum.
 • Person-avhengighet - nokre har fått mindre personavhengighet etter innføringa av Scrum. Apropos det har andre gått vegen med å splitte og spesialisere folk, til dømes for database, interaksjonsdesign etc.

Diskuterte også meir enn dette.

Sak 2: Scrum of ScrumMasters eller alternativ

Diskusjon: Er det nyttig med regelmessige møter oss i mellom, for å utveksle erfaringar og samkøyre oss? Kva kan vi få ut av å treffast? Eller er det andre aktiviteter for å samlast.

Positive til å treffast. Greit med slike arenaer.

Vart enige om å treffast rundt ein gang i månaden. Joakim kaller inn til neste gang.

Publisert 10. juni 2015 10:22 - Sist endret 10. juni 2015 13:47