Sprinter 2015

Tentativ plan over hovedaktiviteter i sprintene gjennom året. Med smidig metodikk kan UAIT stort sett endre alle sprinter som ikke er påbegynt, uten at det betyr noe for vår produktivitet. Imidlertid gir omprioritering dårligere forutsigbarhet for de som venter på en leveranse, og gjøres derfor kun etter grundig vurdering.

Uke Sprint Hovedaktivitet
1   Ferie
2

1

SKAIT: ePhorte/EIS-Cerebrum integrasjon

3
4
5

2

Teknisk gjeld (Python 2.7)
* Python 2.7 er krav fra drift og nødvendig av hensyn til IT-sikkerhet.

6
7
8

3

SKAIT: Digital Skoleeksamen - Digeks v2

9
10
11

4

TSD

12
13
14

5

Weblogin: Delegate

15
16
17

6

Weblogin: Delegate #2

18
19
20

7

Oppsamlings-sprint for hastesaker

21
22
23

8

Ny AD-synk for UH-sektor
* Kritisk behov hos Cerebrum-partnere
* Har stått på vent relativt lenge

24
25
26

9

UiA: Office 365 integrasjon
* Kritisk behov hos UiA

27
28   Ferie
29   Ferie
30   Ferie
31   Ferie
32

10

Personreg v3

33
34
35

11

Cerebrum/Weblogin: UiO Office 365 integrasjon

36
37
38

12

IT-sikkerhet
* Diverse påpekninger fra IT-sikkerhetssjef
* Diverse selvpålagte sikkerhetsforbedringer

39
40
41

13

Exchange
* Teknisk gjeld fra NIKE prosjektet
* Endringsønsker fra postmaster

42
43
44

14

Cerebrum UH-sektor
* Diverse bestillinger fra Cerebrum-partnerne
* Har stått på vent relativt lenge

45
46
47

15

Teknisk gjeld (Automatisert testing)
* Automatisert testing vil redusere fremtidige utviklingskostnader.

48
49
50

16

SKAIT: DSB/CIM

51
52   Ferie
53   Ferie
Av Hans Kristian Fjeld
Publisert 20. jan. 2015 11:39 - Sist endret 26. sep. 2017 11:43