Sprinter 2016

Tentativ plan over hovedaktiviteter i sprintene gjennom året. Med smidig metodikk kan INT stort sett endre alle sprinter som ikke er påbegynt, uten at det betyr noe for vår produktivitet. Imidlertid gir omprioritering dårligere forutsigbarhet for de som venter på en leveranse, og gjøres derfor kun etter grundig vurdering.

Kvartal Uke Sprint Hovedaktivitet

1

1

1

Digeksd: REST-API for administrativt web-grensesnitt

2
3
4

2

Cerebrum: Automatisert testing

5
6
7

3

eValg: Listevalg for UiB

8
9
10

4

Cerebrum: Grupper i Exchange

11
12

2

13

5

DevOps

14
15
16

6

Oppsamlings-sprint for hastesaker

17
18

7

UiO integrasjonsarkitektur

19
20
21

8

UiO integrasjonsarkitektur

22
23
24

9

UiO integrasjonsarkitektur

25
26

3

27   Ferie
28   Ferie
29   Ferie
30   Ferie
31

10

UH-Cerebrum: Utvidet SMS-funksjonalitet

32
33
34

11

UiO integrasjonsarkitektur

35
36
37

12

Cerebrum: Bedre brukeropplevelse ved passordskifte

38
39

4

40

13

Cerebrum: Bedre brukeropplevelse ved passordskifte

41
42
43

14

Cerebrum: Bedre brukeropplevelse ved passordskifte

44
45
46

15

UiO integrasjonsarkitektur

47
48
49

16

Oppsamlings-sprint for hastesaker

50
51   Ferie
52   Ferie
Av Hans Kristian Fjeld
Publisert 15. mai 2015 16:03 - Sist endret 26. sep. 2017 11:43