INT sprint 2016-13

Mål for sprinten: Redusere etterslepet av saker.

Sprint backlog

Estimert utviklingshastighet (velocity): 26.5

Tidsplan

  • Dagleg scrum: 09:45 - 10:00
  • Sprint Review (demo): Onsdag 19. oktober, kl 10:00-11:30, Danskebåten

Teamet

Person # dager % scrum scrum-dager  
Hans Kristian Fjeld PO 0 0  
Fredrik Larsen 8 -3d 8  
Jo Sama 11 100% 11  
Roberth Bauck Hamar  9.5 eVal utanfor 9.5  
Jonas Braathen 10 eVal utanfor 10  
Joakim Hovlandsvåg SM 0 0  
Kjevik, Torkild Gundersen 3 eVal utanfor 3  
Simeon Simeonov 11 100% 11  
Raymond Qian 0 0 0 SAP-saker skild ut
Mathias Meisfjordskar 0 0 0  
Sten Solli 0 0 0  

Fokusfaktor

50%

Emneord: weblogin, scrum, sprint, cerebrum, digeks, uait, int
Publisert 27. juni 2016 11:26 - Sist endret 26. sep. 2017 11:43