INT sprint 2016-15

Mål for sprinten: Ferdigstille passord-app

Sprint backlog

Totalt: 31.0 story points

Tidsplan

  • Dagleg scrum: 09:45 - 10:00
  • Sprint Review (demo): Torsdag TODO, kl 10:00-11:30, Danskebåten

Teamet

Person # dager % scrum scrum-dager  
Hans Kristian Fjeld PO 0 0  
Fredrik Larsen 11 100% 11  
Jo Sama 12 100% 12  
Roberth Bauck Hamar  6 100% 6  
Jonas Braathen 12 100% 12  
Joakim Hovlandsvåg SM 0 0  
Kjevik, Torkild Gundersen 2.5 100% 2.5  
Simeon Simeonov 12 100% 12  
Raymond Qian 0 0 0 SAP-saker skild ut
Mathias Meisfjordskar 0 0 0  
Sten Solli 5 100% 5  

Anna som tek tid i sprinten: Prosjekt eVal 3.0 (8 sp), Sprint PrePlanning (2 sp).

Fokusfaktor

50%

Emneord: intark, ad, sprint, int, scrum, cerebrum, passord
Publisert 2. juli 2016 18:38 - Sist endret 26. sep. 2017 11:43