INT sprint 2016-4

Mål for sprinten: Grupper i Exchange

 

Sprint backlog

 • CRB-1518 Teste endring i tilhørighet og konsekvenser i o365
 • CRB-1346 Automatisk opprettelse av host for prosjekt
 • EVALG-56 Opptelling Listevalg for UiB
 • EVALG-63 Klargjøre akseptansetest av E-valg løsningen for UiB
 • EVALG-64 Oppdatere dokumentasjon for E-valg Listevalg for UiB
 • EVALG-65 Koordinere utrulling i produksjon Listevalg for UiB
 • CRB-1484 Omskriving av ü/Ü
 • CRB-439 Manglende håndtering av innmelding av grupper i grupper for regulære grupper
 • CRB-1024 (Student)grupper basert på tilknytninger til Exchange
 • CRB-1513 Strukturert angivelse av feil i passordvalidering
 • CRB-1509 Passordfeilmeldinger på norsk
 • CRB-1510 Skille mellom passfraser og passord i feilmeldinger
 • CRB-1511 Enda bedre passordvalidering
 • CRB-1447 Utrede fjerning av hjemmeområdearkivering
 • EKS-69 Autostarte digeksd i produksjon og/eller staging
 • CRB-1507 Mail-attributt i LDAP org UiA
 • CRB-1049 Felleskalender (shared mailbox), basert på gruppe
 • INT-5 Undersøke ulike API gateway/manager-løsninger
 • CRB-1329 ØFK: Glemt passord med ny logo og menyvalg for passordbytte

Estimert utviklingshastighet (velocity): 24

Tidsplan

 • Dagleg scrum: 09:45 - 10:00
 • Spurt-framsyningar (demo)
  • Kommer senere

Teamet

Person # dager % scrum scrum-dager
Hans Kristian Fjeld PO 0 0
Fredrik Larsen 11 75 % (Tjenestegruppeleder) 8.25
Jo Sama 9 75 % (SM) 6.75
Roberth Bauck Hamar  12 100 % 14
Jonas Braathen 4 100 % 13
Joakim Hovlandsvåg 0 0 0
Kjevik, Torkild Gundersen 4 100 % 5
Simeon Simeonov 11 100 % 14
Raymond Qian 0 0 0
Mathias Meisfjordskar 0 0 0

Fokusfaktor

55 %

Emneord: scrum, cerebrum, sprint, int, uait, digeks, weblogin
Publisert 9. mars 2016 09:23 - Sist endret 26. sep. 2017 11:43